Vallmon förskola

Vallmons Förskola AB är en fristående förskola med plats för 22 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i en villa med egen trädgård i Snapptuna. Vi erbjuder hemlagad mat och varierad utevistelse med allt från utematte i skogen till lek i parken och promenader till återvinningsstationen. Barnen delas upp i mindre grupper i den pedagogiska verksamheten för att tillgodose alla barns behov i arbetet med till exempel språk, motorik, matematik, naturvetenskap, teknik, digitalitet och social utveckling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats