Montessoriförskolan Delfinen

Montessoriförskolan Delfinen är en fristående förskola med 22 barn och en förskolelärare i centrala Vallentuna. 

Vi strävar efter omsorg och utbildning med hög kvalitet och vi följer montessoripedagogikens grundprinciper i en modern version. Vi är ute i alla väder, vi tillgodoser varje barns behov och intresse och de äldre barnen fungerar som förebilder för de yngre. På vår förskola gäller syskonförtur.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats