Start / Omsorg och hjälp / Boenden, särskilda / Servicebostäder LSS

Servicebostäder LSS

Du som inte kan bo själv på grund av omfattande tillsyn- och omvårdnadsbehov, kan ansöka om bostad med särskild service. I insatsen ingår tillsyns- och omvårdnadsinsatserna samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Det finns olika boendeformer, behovet styr vilken typ av bostad som är aktuell.

Hur kontaktar du oss?

Insatsen är biståndsbedömd. Vänd dig till en LSS-handläggare via kommunens kontaktcenter för mer information. 

Biståndshandläggarna har telefontid:
Måndag kl. 15‐17
Tisdag ‐ torsdag kl. 9‐11

Servicebostäder i Vallentuna

Sörgårdens servicebostad

 Vi vänder oss till dig som på grund av din intellektuella funktionsnedsättning behöver extra stöd i tillvaron. Stödet är anpassat utifrån dina behov och önskemål.

För de flesta som tillhör Sörgårdens servicebostäder är detta det första egna boendet. Boendet  kan därför passa dig som är lite yngre och tycker om en aktiv livsstil och som vill tänka lite extra på din egen hälsa.

Vi erbjuder

 • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
 • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
 • planering och strukturering av din vardag
 • stöd och hjälp med vardagssysslor såsom matlagning, städning, tvätt och personlig omvårdnad
 • stöd och ledsagning vid besök hos till exempel läkare och vid habilitering
 • anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till Enhetschef Anette Bommelin: 08 587 848 94

Telefonnummer till Sörgårdens servicebostad: 08 587 848 03 

Vivans servicebostad

På Vivans servicebostäder arbetar vi inriktat mot personer med en förvärvad hjärnskada. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt egna boende och i dina sociala sammanhang.

Personalen

Personalen på Vivans servicebostäder har tillsammans utvecklat stor erfarenhet och kunskap om arbetet kring vuxna med förvärvad hjärnskada. Vi har också kunskap om andra intellektuella funktionsnedsättningar. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och handledning. 

Vi arbetar utifrån ett individuellt anpassat arbetssätt. Ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt och bemötande är en självklarhet för oss.

Vi erbjuder

 • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
 • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighetplanering och strukturering av din vardag
 • stöd och hjälp med vardagssysslor såsom matlagning, städning, tvätt och personlig omvårdnad
 • stöd och ledsagning vid besök hos till exempel läkare och vid rehabiliteringanhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till Enhetschef Jim Andersson Breisch: 08 587 863 37

Telefonnummer till Vivan servicebostad: 08 587 857 68

Gullvivans servicebostad

Gullvivan riktar sig till dig med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Här erbjuder vi ett individuellt anpassat stöd utifrån dina behov och önskemål. På så sätt stärker vi dig i din förmåga att leva ett gott liv på egen hand.  

Vi erbjuder

 • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
 • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
 • planering och strukturering av din vardag
 • stöd och hjälp med vardagssysslor
 • stöd och ledsagning
 • anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till Enhetschef Jim Andersson Breisch: 08 587 863 37

Telefonnummer till Gullvivans servicebostad: 08 587 857 45

Åbyängar servicebostad

Åbyängar servicebostad riktar sig till dig med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Här erbjuder vi ett individuellt anpassat stöd utifrån dina behov och önskemål. På så sätt stärker vi dig i din förmåga att leva ett gott liv på egen hand.

Vi erbjuder

 • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
 • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
 • planering och strukturering av din vardag
 • stöd och hjälp med vardagssysslor
 • stöd och ledsagning
 • anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till Enhetschef Jim Andersson Breisch: 08 587 863 37

Telefonnummer till Åby Ängar servicebostad: 08 587 854 05

 

Servicebostäder i privat regi

Följande privata utförare har Vallentuna kommun ramavtal med för boende med särskild service för vuxna enligt LSS (1993:387) Är du i behov av en plats på en servicebostad kontaktar du din LSS-handläggare på socialförvaltningen. Där kan du också få hjälp med din ansökan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats