Start / Omsorg och hjälp / Anhöriga och frivilliga / Anhörigstöd, avlastning / Aktiviteter och händelser / Välkommen på Kunskapsföreläsningar om demenssjukdomar

Välkommen på Kunskapsföreläsningar om demenssjukdomar

För dig som lever nära någon med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Dessa föreläsningar ger dig som anhörig mer kunskap och förståelse. Efter varje föreläsningstillfälle finns tid för samtal och reflektion.

 

  • Kognitiva sjukdomar- diagnos och symptom: onsdag 10 april kl 15–16.30
  • BPSD-beteendemässiga och psykiska symptom vid demens: onsdag 17 april kl 15–16.30
  • Bemötande och förhållningssätt: onsdag 24 april kl 15–16.30

Plats: Träffpunkten Allévägen 10

Anmälan
Anmäl dig senast 5 april till Äldreteamets Samordnare maria.andersson@vallentuna.se eller på telefon 08-587 859 18.

Vi bjuder på fika.

VARMT VÄLKOMMEN!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats