Föreningsbidrag

Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället. Socialnämnden vill därför stödja intresseföreningar och organisationer som genom sina frivilliga insatser i verksamheten kompletterar socialnämndens egna verksamheter.

Föreningsbidrag avser att främja och utveckla organiserad, ideell stöd- och anhörigverksamhet i Vallentuna kommun.

De som har rätt att ansöka om bidrag är frivilliga föreningar och organisationer som är verksamma inom socialnämndens ansvarsområde och som har kommuninvånare i Vallentuna som medlemmar/deltagare. Dessa ska vara ett komplement till socialnämndens egna verksamheter.

Socialnämnden fördelar bidrag till två kategorier av föreningar:

  • Ideella föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde
  • Pensionärsföreningar

Ansökan är öppen årligen mellan den 1 januari till och med den 31 mars. 

Självservice

Här kan du ansöka om föreningsbidrag.

Handläggare av föreningsbidrag

Handläggare idéella föreningar
Sussi Thaysen, sussi.thaysen@vallentuna.se 

Handläggare pensionärsföreningar
Elisabeth Landström, elisabeth.landstrom@vallentuna.se

Du kan även kontakta kommunens Kontaktcenter:
Tfn: 08 587 850 00 eller
E-post: kommun@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats