Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Att lämna en relation där det förekommer våld

Att lämna en relation där det förekommer våld

Våld är aldrig ok. Ingen ska behöva uppleva våld och det finns vägar ut! Ändå förekommer det missuppfattningar och rädslor som kan göra det extra svårt för någon att lämna en relation där det förekommer våld.

Vi bad en av våra socialsekreterare att dela med sig av några vanliga missuppfattningar när det handlar om att lämna en relation där det förekommer våld och vilket stöd som finns att få.

Missuppfattning 1: Jag har inte råd att lämna min relation

Om du behöver lämna en relation men saknar medel att betala en hyra, mat eller annat som du behöver kan du söka om hjälp med detta hos kommunens socialtjänst. Ingen ska behöva vara kvar i en våldsam relation på grund av pengar. Ett vanligt sätt för våldsutövaren att hindra att du ska lämna är att göra skada på din ekonomi genom att till exempel ta lån i ditt namn.

Missuppfattning 2: Jag är rädd att jag eller mina barn ska råka illa ut om jag lämnar

Du som förälder har en skyldighet och rättighet att skydda dina barn om du och eller dina barn blir utsatta för våld. Vi förstår att det är svårt att veta vad du har för rättigheter men med detta kan du få hjälp och stöd från vår familjerätt, barnenheten samt av socialsekreterare i våld i nära relation. Att du som förälder skyddar dina barn och dig själv är inte olagligt. Du kan tillexempel få hjälp med ett skyddat boende eller med ett tillfälligt boende på annan plats för att skyddas.

Missuppfattning 3: Hur ska jag klara mig när jag inte längre har rätt till stöd

En vanlig missuppfattning är att perioden då du kan få stöd är begränsad. Enligt lag har socialtjänsten och välfärdssystemet en obegränsad skyldighet att stötta våldsutsatta. Målet är att du skall få leva ett liv fritt från våld oavsett hur lång tid detta tar har du rätt till insatser och stöd från socialtjänsten. Insatserna varierar dock beroende på vart du är i processen. Du kan även i perioder ha fler eller färre insatser och mer eller mindre stöd från socialtjänsten. Du har också rätt att vid ett senare tillfälle tacka ja till insatser du initialt tackade nej till. Vi finns här för din skull.

Missuppfattning 4: Min situation kanske inte är tillräckligt allvarlig för att jag ska få hjälp

En annan vanlig missuppfattning jag möter är att det är huruvida det förekommer fysiskt våld eller inte som avgör hur allvarlig situationen är. Psykiskt våld kan vara precis så förödande som fysiskt våld till exempel. Du behöver aldrig känna att du inte har rätt till stöd så som skyddat boende, stödsamtal eller praktiskt stöd bara för att du ännu inte blivit utsatt för fysiskt våld.

Så kan du få hjälp

Det finns hjälp att få, både för den som är utsatt och för den som utövar eller riskerar att utöva våld.

Varje vardag kan du kontakta vår relationsvåldshandläggare för att prata om din situation. Det gör du genom att höra av dig till vårt kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00. Vårt kontaktcenter är också utbildade i att ta emot samtal som rör frågor om våld.

Vill du vara anonym är du välkommen att chatta med vår verksamhet Öppenvården. De har öppet helgfria vardagar kl. 12–14. Ta mig till chatten.

För mer information om våld, hot och vilket stöd som finns. Besök vår sida om våld och hot.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats