Öppenvården vuxen

Öppenvården vuxen, Mini-Maria och Beroendemottagningen finns sedan sommaren 2021 på Fabriksvägen 1A i Vallentuna.

Öppenvården vuxen finns till för dig som är orolig för dig själv eller någon annan. Om du mår dåligt, har problem med psykisk ohälsa och/eller missbruk som påverkar din livssituation negativt, är du välkommen att vända dig till oss. I vårt arbete vägleder vi också till rätt vårdkontakter och andra aktörer i samhället om behov finns. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Kl. 12-14 varje vardag finns det möjlighet att få vägledning genom vår nystartade chatt som du ser här nedan. Det går även bra att mejla till oppenvardenvuxen@vallentuna.se eller ringa 08 587 856 37.

Längre ned på sidan hittar du mer information om vad vi som mottagning kan erbjuda. All vår service är kostnadsfri för dig som kommuninvånare i Vallentuna.

 

NYHET! Chatta med oss!

Mår du dåligt och har frågor om psykisk ohälsa och/eller missbruk? Är du orolig för dig själv eller någon annan? Välkommen att chatta med oss här!

Om du behöver stöd men inte vet vart du ska vända dig, vill vi vägleda och ge råd till dig så att du får den hjälp du behöver. Är du barn eller tonåring och har en förälder eller en närstående som du är orolig för finns vi till för dig också.

Du är alltid anonym i chattkonversationen med oss. Vi har tystnadsplikt. Nedan kan du se vilka vi är som du kommer i kontakt med via vår chatt.

Våra chattöppettider
Helgfri måndag-fredag, kl. 12-14 

När chatten är stängd går det bra att mejla oss på e-post: oppenvardenvuxen@vallentuna.se

Chatten är anonym

Du är anonym i chatten förutsatt att du själv inte väljer att skriva dina personuppgifter (som namn eller adress) i chatten.

Om behandling av personuppgifter: Det som skrivs i chatten behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om din chattkonversation innehåller personuppgifter och känsliga uppgifter omfattas de delarna av socialtjänstens sekretess. De får endast läsas av dig som skriver och av medarbetaren från socialtjänsten som du har kontakt med. Inga personuppgifter från chatten kommer att sparas över till socialtjänstens IT-system utan de kommer att raderas.

Monica Bergström

Enhetschef Öppenvården vuxen och Stödboendet Runristaren

Telefon: 08-587 856 37
E-post: monica.bergstrom@vallentuna.se

Ingemar Persson

Behandlare Öppenvården vuxen

Telefon: 08 587 856 52
E-post: ingemar.persson@vallentuna.se 

Anja Holmberg

Enhetschef Alléns boende

Telefon: 08-587 857 72
E-post: anja.holmberg@vallentuna.se

Peter Nyström

Behandlare

Telefon: 08-587 849 06
E-post: peter.nystrom@vallentuna.se

Anna-Maria Westlund

Behandlare

Telefon: 08-58785642
E-post: anna-maria.westlund@vallentuna.se

Mikael Nordgren

Behandlare

Telefon: 08-58786256
E-post: mikael.nordgren@vallentuna.se

Karin Sundin

Anhörigkonsulent

Telefon: 08 587 854 31
E-post: karin.sundin@vallentuna.se

Välkommen till Öppenvården vuxen

Öppenvården vuxen erbjuder råd, stöd och behandling för beroende eller missbruk av:

 • alkohol
 • narkotika
 • läkemedel
 • spel

Du kan även få stöd via socialpsykiatrin och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) om du har: 

 • behov av individuellt behandlingsstöd för att kunna integreras i sociala sammanhang.
 • svårigheter att ta egna initiativ till rätt och fungerande vårdkontakter när livet känns komplext.
 • ett utanförskap utifrån dina sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.
 • psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsvariation.

Öppenvårdens mottagning är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Beroendecentrum samt Maria ungdom.

Öppenvården erbjuder ett brett utbud av biståndsbedömda insatser samt öppna, förebyggande insatser, det vill säga icke biståndsbedömda insatser. Biståndsbedömda insatser måste beviljas av en socialsekreterare. För öppna insatser kan du kontakta Öppenvården direkt. Du hittar våra kontaktuppgiter under rubriken Kontakt och tidsbokning.

Hos oss arbetar beroendebehandlare och behandlingscoacher. Vårt arbetssätt bygger på frivillighet, flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Förebyggande insatser

Råd- och informationssamtal

Här kan du få information och rådgivning gällande psykisk ohälsa och/eller beroende. Det kan vara för dig själv eller för att hjälpa en anhörig. Du kan träffa en behandlare max 5 gånger för råd- och stödsamtal.

Kontakta Öppenvården via kontaktuppgifterna nedan. Du hittar dem under rubriken Så tar du kontakt.

Anhörigstöd

Anhörigstöd vänder sig till dig som är anhörig eller närstående till personer med alkohol, drog- eller tablettproblem. Stödet gäller för dig som är 18 år eller äldre. Stödet kan erbjudas både enskilt och i grupp som leds av öppenvårdens beroendebehandlare. 

Anhörigprogrammet

Vårt anhörigprogram vänder sig till dig som är närstående till en person som har problem med alkohol, droger och/ eller tabletter. Målet med programmet är att ge en ökad kunskap och medvetenhet om beroendeproblematiken och hur den påverkar familj och andra närstående. Du ska ha fyllt 18 år.

Grundprogrammet består av åtta tillfällen där vi träffas en gång i veckan. Därefter följer 3 uppföljningar med ca 4 veckors mellanrum.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om när nästa program startar. Du kan mejla till oss på: oppenvardenvuxen@vallentuna.se eller ta kontakt med oss via telefon:

Ingemar Persson, behandlare: 08 587 856 52
Karin Sundin, anhörigkonsulent: 08 587 854 31

Föra-barnen-på-tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Kontakta Monica Bergström på tfn 08-587 856 37 eller mejla: oppenvardenvuxen@vallentuna.se.

Stödgrupp för dig med föräldrar med substansberoende

Stödgrupper för barn 7-12 år eller ungdomar 13-17 år. Grupperna vänder sig till dig som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är, eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel, så kallat substansberoende.

Kontakta Micaela Negert på tfn 08-587 862 38 eller mejla micaela.negert@vallentuna.se.

Biståndsbedömda insatser

Beviljade insatser

Biståndsbedömda insatser är en mer omfattande insats, ofta över längre tid, och beviljas genom Myndighetsavdelningens vuxenenhet på socialförvaltningen. Du når dem via kommunens kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00. Be att få bli kopplad till vuxenenhetens mottagningstelefon.

Öppenvården erbjuder stöd och behandling genom bland annat följande biståndsbedömda insatser:

 • Individuell samtals- och missbruksbehandling
 • Motiverande samtal (MI)
 • 12-stegs-program
 • Återfallspreventionsprogram
 • Kontrollerat drickandeprogram (KD)
 • Haschavvänjningsprogram (HAP)
 • Spelberoendeprogram (Till spelfriheten)
 • MET-program
 • Impulskontrollprogram (RePulse)
 • Alkohol- och hälsosamtal

Kontakt och tidsbokning

Vem kan kontakta oss?

Du som har funderingar kring missbruk- och beroendefrågor och/eller psykisk ohälsa som medför en komplicerad livssituation är välkommen att ta kontakt med oss. Även du som är närstående eller anhörig till någon med beroendeproblematik kan kontakta oss.

Så tar du kontakt

Du kan mejla till oss på: oppenvardenvuxen@vallentuna.se eller ta kontakt via telefon:

Monica Bergström, enhetschef: 08 587 856 37
Ingemar Persson, behandlare: 08 587 856 52
Mikael Nordgren, behandlare: 08 587 862 56
Karin Sundin, anhörigkonsulent: 08 587 854 31

Besök hos kommunens behandlare är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess.

Medicinsk behandling och abstinensbehandling bokas direkt hos Beroendecentrum på telefonnummer: 08-123 470 70. Besök hos sjukvårdspersonal kostar enligt gällande taxor och avgifter för hälso-och sjukvård, frikort gäller.

Våld är aldrig OK

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Här hittar du information om vilken hjälp du kan få om du utsätts för våld.

Läs mer!

hjärta med plåster
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats