Öppenvården vuxen

Öppenvården vuxen är Vallentuna kommuns mottagning för dig som har frågor som rör beroende/missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, spel och anhörigstöd. Mottagningen är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Beroendecentrum samt Maria ungdom. Kommunens behandlare står för den psykosociala behandlingen och regionens sjukvårdspersonal står för den medicinska behandlingen.

Öppenvården erbjuder ett brett utbud av biståndsbedömda insatser samt öppna, förebyggande insatser, dvs icke biståndsbedömda insatser. Biståndsbedömda insatser måste beviljas av en socialsekreterare. För öppna insatser kan du kontakta Öppenvården direkt. 

Hos oss arbetar beroendebehandlare och behandlingscoacher. Vårt arbetssätt bygger på flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Öppna insatser

Information och rådgivning via telefon/besök

Information/rådgivning kan avse dig själv eller en anhörig. Du kan träffa en behandlare max 3 gånger för råd- och stödsamtal.

Kontakta Öppenvården via kontaktuppgifterna nedan. Du hittar dem under rubriken Så tar du kontakt.

Alkohol- och hälsosamtal

Vi erbjuder fem informativa samtal för dig som tycker att ditt alkoholdrickande har börjat påverka ditt liv på ett negativt sätt. Det kan till exempel handla om att det blir jobbiga diskussioner i dina relationer eller att du märker att alkoholen påverkar din hälsa.

Kontakta Ingemar Persson på tfn 08-587 856 52 eller mejla oppenvardenvuxen@vallentuna.se.

Spelberoende

Har du problem med spel om pengar och önskar hjälp med detta? Då har möjlighet att träffa oss under fem tillfällen, en gång i veckan, totalt under fem veckor, för råd och information.   

Den som önskar hjälp vid spelproblematik om pengar kan kontakta Mikael Nordgren 08-587 862 56 för kartläggning av problemet och sedan ansöka om hjälp för spelberoende via socialtjänsten.

Kontakta Mikael Nordgren på tfn 08-5878 6256 eller mejla mikael.nordgren@vallentuna.se.

Anhörigprogrammet

Anhörigprogrammet vänder sig till dig som är anhörig eller närstående till personer med alkohol, drog eller tablettproblem. Programmet gäller för dig som är 18 år eller äldre. Programmet sker i grupp och leds av öppenvårdens beroendebehandlare. Programmet består av åtta tillfällen på kvällstid och tre uppföljningsträffar.

Kontakta Ingemar Persson på 08-5878 5652 eller ingemar.persson@vallentuna.se.

Stödgrupp för barn och ungdom till föräldrar med missbruksproblematik

Stödgrupper för barn 7-12 år eller ungdomar 13-17 år. Grupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Kontakta Micaela Negert på tfn 08-5878 6238 eller mejla micaela.negert@vallentuna.se.

Föra-barnen-på-tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Kontakta Monica Bergström på tfn 08-587 856 37.

Biståndsbedömda insatser

Beviljade insatser

Biståndsbedömda insatser är en mer omfattande insats, ofta över längre tid, och beviljas genom Myndighetsavdelningens vuxenenhet på socialförvaltningen. Du når dem via kommunens kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00.

Öppenvården erbjuder bland annat stöd genom följande biståndsbedömda insatser:

  • Individuell samtals- och missbruksbehandling
  • Återfallspreventionsprogram
  • Kontrollerat drickandeprogram
  • Haschavvänjningsprogram
  • Spelprogram
  • MET-program
  • Impulskontrollprogram

Kontakt och tidsbokning

Vem kan kontakta oss?

Du som har funderingar kring missbruk och beroendefrågor är välkommen att ta kontakt med oss. Även du som är närstående eller anhörig till någon med beroendeproblematik kan kontakta oss.

Så tar du kontakt

Du kan mejla till oss på: oppenvardenvuxen@vallentuna.se eller ta kontakt via telefon:

Monica Bergström, samordnare: 08 587 856 37
Ingemar Persson, behandlare: 08 587 856 52
Mikael Nordgren, behandlare: 08 587 862 56

Besök hos kommunens behandlare är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess.

Medicinsk behandling och abstinensbehandling bokas direkt hos Beroendecentrum på telefonnummer: 08-123 470 70. Besök hos sjukvårdspersonal kostar enligt gällande taxor och avgifter för hälso-och sjukvård, frikort gäller.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats