Öppenvården vuxen

Öppenvården vuxen är Vallentuna kommuns mottagning för dig som har frågor som rör missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. Mottagningen är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Beroendecentrum samt Maria ungdom. Kommunens behandlare står för den psykosociala behandlingen och landstingets personal står för den medicinska behandlingen.

Öppenvården erbjuder ett brett utbud av biståndsbedömda insatser och öppna förebyggande insatser. Biståndsbedömda insatser måste beviljas av en socialsekreterare. För öppna insatser kan du kontakta Öppenvården direkt. 

Hos oss arbetar beroendebehandlare och behandlingscoacher. Vårt arbetssätt bygger på flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Kontakt och tidsbokning

Vem kan kontakta oss?

Du som har funderingar kring missbruk och beroendefrågor är välkommen att ta kontakt med oss. Även du som är närstående eller anhörig till någon med beroendeproblematik kan kontakta oss.

Boka tid

Du bokar tid hos behandlare via telefon eller e-post, se kontaktinformation till våra behandlare nedan. Besök hos kommunens behandlare är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess.

Medicinsk behandling och abstinensbehandling bokas direkt hos Beroendecentrum på telefonnummer: 08-123 470 70. Besök hos landstingspersonal kostar enligt gällande taxor och avgifter för hälso-och sjukvård, frikort gäller.

Biståndsbedömda insatser - Öppenvården

För biståndsbedömda insatser behöver du kontakta vuxenenheten på socialförvaltningen via kontaktcentret, tfn 08-5878 5000.

Öppenvården erbjuder bland annat stöd genom följande biståndsbedömda insatser:

  • Individuell samtalbehandling
  • Återfallspreventionsprogram
  • Haschavvänjingsprogram
  • Spelprogram
  • Meth-program

 

Öppna insatser - Öppenvården

Information och rådgivning via telefon/besök

Information/rådgivning kan avse dig själv eller en anhörig. Du kan träffa en behandlare max 3 gånger för råd- och stödsamtal.

Kontakta Öppenvården via kontaktcentret och be att få prata med en behandlare.

Alkohol- och hälsosamtal

Dessa samtal är för dig som tycker att ditt alkoholdrickande har börjat påverka ditt liv på ett negativt sätt. Det kan till exempel handla om att det blir jobbiga diskussioner i dina relationer eller att du märker att alkoholen påverkar din hälsa.

Kontakta Ingemar Persson på tfn 08-5878 5652 eller mejla ingemar.persson@vallentuna.se.

Kontrollerat drickande

Manualbaserat program på sex st träffar för att förändra din alkoholkonsumtion. Programmet sker enskilt och är behovsanpassad efter dina behov och önskemål.

Kontakta Ingemar Persson på tfn 08-5878 5652 eller mejla ingemar.persson@vallentuna.se.

Spelberoende

Har du problem med spel om pengar och önskar hjälp med detta? Spelberoende- behandlingen är på tolv tillfällen, en gång i veckan, totalt under tolv veckor via Öppenvården vuxen. Vi utgår från behandlingsmanualen  ”till spelfriheten” en kognitiv beteendeterapi vid spelberoende av Liria Ortiz.  

Den som önskar hjälp vid spelproblematik om pengar kan kontakta Mikael Nordgren 08-587 862 56 för kartläggning av problemet och sedan ansöka om hjälp för spelberoende via socialtjänsten.

Kontakta Mikael Nordgren på tfn 08-5878 6256 eller mejla mikael.nordgren@vallentuna.se.

Anhörigprogrammet

Anhörigprogrammet vänder sig till dig som är anhörig eller närstående till personer med alkohol, drog eller tablettproblem. Programmet gäller för dig som är 18 år eller äldre. Programmet sker i grupp och leds av öppenvårdens beroendebehandlare. Programmet består av åtta tillfällen på kvällstid och tre uppföljningsträffar.

Kontakta Ingemar Persson på 08-5878 5652 eller ingemar.persson@vallentuna.se.

Stödgrupp för barn och ungdom till föräldrar med missbruksproblematik

Stödgrupper för barn 7-12 år eller ungdomar 13-17 år. Grupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Kontakta Micaela Negert på tfn 08-5878 6238 eller mejla micaela.negert@vallentuna.se.

Föra-barnen-på-tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa, missbruk eller annat.

Kontakta Erika Nordell på tfn 08-5878 5728.

Ingemar Persson

Behandlare Öppenvården

Tfn: 08-5878 5652

E-post: ingemar.persson@vallentuna.se

Mikael Nordgren

Behandlare spelberoende Öppenvården

Tfn: 08-5878 6256

E-post: mikael.nordgren@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats