Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Attendo tar över driften av Augustendal från november 2021

Attendo tar över driften av Augustendal från november 2021

I början av 2021 genomförde socialförvaltningen en upphandling av driften av kommunens särskilda boende för äldre, Augustendal. Fem utförare inkom med anbud och utvärderades. Utifrån utvärdering bedömdes Attendo Sveriges AB:s anbud uppfylla de högt ställda kraven på utförandet och samtidigt vara det ekonomiskt mest fördelaktiga för kommunen.

Attendo kommer att ta över driften från nuvarande utförare Norlandia från och med 1 november 2021. Målet inför övertagandet i november är att driftövergången ska ske smidigt, effektivt och med så liten påverkan som möjligt för boende på Augustendal.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats