Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Dialog om Träffpunkten lyfte utmaningar – och förväntningar

Dialog om Träffpunkten lyfte utmaningar – och förväntningar

Mer och tydligare information om en eventuell flytt av Träffpunkten är det besökarna önskar mest. Det framkom när socialförvaltningen och fritidsförvaltningen träffade representanter från föreningar på ett första dialogmöte om utvecklingen av verksamheten.

Vallentuna kommun vill utveckla Träffpunkten och erbjuda ett bredare utbud av fritids- och kulturaktiviteter för daglediga. Därför föreslog Alliansen att flytta Träffpunktens verksamhet på Allévägen 10 till fritidsförvaltningens befintliga lokaler, bland annat till Vallentunas nya fritidsgård på Gymnasievägen 5 och samtidigt utveckla mer verksamhet i Kulturhuset för målgrupperna.

För att få veta vad Träffpunktens besökare samt de föreningar som i dag har ett samarbete med Träffpunkten tycker om förslaget bjöd kommunen in till ett dialogmöte den 10 september.

– Mötet gav oss en god inblick i vad föreningarna tänker och hur de har upplevt processen rörande utvecklingen av Träffpunkten. Det är ett viktigt perspektiv för oss att ta med i det fortsatta arbetet med att engagera hela kommunen i utvecklingen av våra verksamheter och vi kommer nu att bjuda in till ytterligare dialog, säger David Gyllenstråle, chef för socialförvaltningen.

Vill se den nya lokalen

Föreningarna anser bland annat att de har fått för lite information om vad kommunen planerar och vad en flytt skulle innebära. De önskar även att kommunen hade tagit kontakt med dem tidigare i processen och att de hade fått se lokalen så att de kan bilda sig en uppfattning.

– Vi vill arbeta tillsammans och se till att föreningar och andra besökare får all fakta de behöver. Min upplevelse var att det ändå finns en vilja att skapa utveckling, säger Petri Peltonen, chef för fritidsförvaltningen.

Träffpunkten innebär en stor trygghet för många besökare och det finns en oro för att en flytt till nya lokaler skulle göra besökarna mindre trygga. Flera ansåg dessutom att den nya fritidsgårdens lokaler ligger för långt bort för många av dem som i dagsläget besöker Träffpunkten och att det känns otryggt att behöva passera järnvägen.

Kan locka nya besökare

Föreningarna betonade också vikten av att ha tillgång till en lokal som är funktionell för de olika målgrupper som i dag använder Träffpunkten och att ytan måste kunna delas av för de personer som inte orkar umgås i stora grupper. Det fanns dessutom en oro för att föreningarna inte får plats när ungdomarna kommer dit på kvällstid.

På den positiva sidan fanns förhoppningar om att en ny lokal kan locka en ny och yngre publik till Träffpunktens verksamheter och att det finns möjlighet att anordna nya aktiviteter som utflykter, maskerader och resor. Att Kulturhuset skulle kunna användas till mer verksamhet för målgrupperna var också positivt.

– Det fanns ett samförstånd att vi önskar mötas igen för att tillsammans arbeta med fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten i kommunen. Varje förening har kunskap inom sitt område och det är ett stort mervärde för kommunen att få ta del av all den kunskapen, säger Fanny Rosling, stabschef på socialförvaltningen.

Föreningarna kommer nu att bjudas in till ett nytt dialogmöte för fortsatta diskussioner om hur Träffpunkten kan utvecklas på bästa sätt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats