Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vallentuna kommun säkerställer skyddsutrustning för kommuninvånarnas bästa

Vallentuna kommun säkerställer skyddsutrustning för kommuninvånarnas bästa

Under en längre tid har Vallentuna kommun arbetat aktivt med att säkerställa skyddsutrustning både till kommunala och privata verksamheter. En viktig ingång i det arbetet är att dela ut skyddsutrustning efter behov, men främst handlar rutinerna om att kommuninvånare ska få samma förutsättning oavsett vilken verksamhet man har valt.

Vallentuna kommun valde tidigt i Corona-krisen att skapa en kommunövergripande organisation vid beställning av skyddsutrustning. Tillsammans med regionen och länsstyrelsen har kommunen därför lyckats se till att personal inte arbetar utan, eller med ett undermåligt, skydd.

– När vi började diskutera inköp av skyddsutrustning kom de privata utförarna snabbt upp på dagordningen. För oavsett vilken verksamhet man som kommuninvånare har valt, vill vi arbeta för att kommuninvånare får vård utifrån samma villkor. Därför blev det en självklarhet för oss att också hjälpa de privata verksamheterna, berättar Fanny Rosling, stabschef på Vallentuna kommuns socialförvaltning.

Kommunen håller därför en ständig dialog med de kommunala och privata verksamheterna för att sedan prioritera vilken verksamhet som har störst behov av de olika materialen av skyddsutrustning. Sara Bjällsten, administrativ samordnare på Vallentuna kommuns socialförvaltning, samordnar detta arbete, och ansvarar för att ta reda på vad verksamheterna behöver.

– Jag har en regelbunden kontakt med verksamhetschefer som berättar hur deras situation ser ut. Sedan rapporterar jag om kommunens behov till länsstyrelsen så de vet vilken typ av skyddsutrustning vi saknar. Samarbetet har fungerat väldigt bra, både inom och utanför kommunen, och har lett till att vi har kunnat beställa rätt sorts utrustning, berättar Sara Bjällsten.

Kommunen fortsätter nu arbetet med att säkerställa att verksamheterna har den skyddsutrustning som behövs, för att skydda både personal och kommuninvånare under Corona-pandemin.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats