Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Kommunen vill stärka kvaliteten inom personlig assistans

Kommunen vill stärka kvaliteten inom personlig assistans

För att öka kvaliteten inom personlig assistans för personer med omfattande funktionsnedsättning väljer Vallentuna kommun att upphandla utförandet av insatsen. Det fattade socialnämnden beslut om på sitt sammanträde den 28 april.

Personlig assistans är en del av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och ger den enskilde ett stort inflytande över hur och av vem som ska stötta personen i sin vardag. För att erbjuda personer med omfattande funktionsnedsättning en ökad kvalitet och en god service vill man därför se över om en privat utförare kan ta över kommunens uppdrag enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

– I Vallentuna har vi flera uppskattade privatdrivna verksamheter som erbjuder personlig assistans, och många kommuninvånare med behov av personlig assistans har aktivt valt dem. Då den kommunalt drivna verksamheten endast har fem kunder är det ibland svårt att få ihop verksamheten på ett bra sätt. Därför ser vi i detta fall stora fördelar med att upphandla en privat utförare. Vi tror att flera av de utförare som redan arbetar i kommunen kan vara intresserade och att det kommer att stärka kvaliteten för de personer som berörs, säger socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson.

Den kommunala verksamheten av personlig assistans erbjuder även ledsagning och avlösarservice enligt LSS. De insatserna berörs inte av beslutet om upphandling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats