Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Kundutvärderingar inom missbruk, ekonomiskt bistånd och barn och familj

Kundutvärderingar inom missbruk, ekonomiskt bistånd samt barn- och familj

Från 1 september till 31 oktober 2021 ger vi personer som är i kontakt med Myndighetsavdelningen på socialförvaltningen möjlighet att delta i en nationell kundundersökning. Områdena som undersökningen gäller är barn- och familj, missbruk och ekonomiskt bistånd. Undersökningen är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med företaget Enkätfabriken och används av kommuner över hela Sverige.

Syftet med undersökningen är att förstå vad våra kunder tycker att vi gör bra men också vad vi kan göra annorlunda och bättre. Alla som besvarar enkäten är anonyma och varje svar ger oss bättre förutsättningar att förstå hur vi kan förbättra vårt arbete.

Resultatet från undersökningen blir tillgängligt i slutet av 2021. Resultatet kommer att analyseras för att se vad vi kan arbeta vidare med för att förbättra vår verksamhet.

Varje svar är betydelsefullt och vi är väldigt tacksamma för alla som vill och kan vara med och bidra med sina åsikter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats