Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Överflytt av privata hemtjänstkunder tidigareläggs

Överflytt av privata hemtjänstkunder tidigareläggs

Camillas kompetens AB, som kommunen har avtal med fram till sista september 2023, begärdes i konkurs den 31 juli 2023. I nuläget drivs verksamheten som vanligt tills dess att kunderna har flyttats över till den kommunala hemtjänsten.

I maj 2023 sade kommunen upp avtalet med Camillas kompetens AB på grund av att man inte uppfyllde villkoren.

- Uppsägningstiden var fyra månader och överflytten var därför planerad senast till den 1 oktober. Eftersom företaget begärdes i konkurs den 31 juli så gör vi allt vi kan för att skynda på och tidigarelägga överflyttningen av hemtjänstkunderna, säger Ganimete Kalludra, chef för utföraravdelningen och tillförordnad socialchef.

Socialförvaltningen har aktiverat en arbetsgrupp för övertagandet av hemtjänstkunderna till den kommunala hemtjänsten. Personalen på Camillas kompetens AB har också blivit erbjudna att flytta med för att göra övergången så smidig som möjligt för våra kunder.

- Vi beklagar situationen som uppstått och gör allt vi kan för att våra kunder inte ska beröras av den snabba överflytten, säger Ganimete Kalludra, chef för utföraravdelningen och tillförordnad socialchef.

Frågor och svar

Biståndshandläggarna har ringt runt till Camillas hemtjänstkunder för att informera om situationen. För anhöriga och övriga kan det vara bra att känna till nedanstående svar ifall det dyker upp frågor.

Vad betyder det här för mig som hemtjänstkund?

Svar: Du kommer fortsatt att ha hemtjänst genom den kommunala hemtjänsten eller eventuell annan hemtjänstutförare ifall sådan tillkommer. Du kommer fortfarande få det stöd du har rätt till.

Vad händer med personalen?

Svar: Vi har en dialog med Camillas kompetens AB och har gett personalen möjlighet att söka en tjänst i vår egen regi.

Hur fungerar överflytten till Vallentuna kommuns hemtjänst?

Svar: Vi har haft en god beredskap kring överflytten och har tagit in extra mycket personal nu i övergången. Vi välkomnar den personal som vill gå över till oss.

Jag vill inte ha Vallentuna kommuns hemtjänst. Vad gör jag då?

Svar: Det här är det alternativ som kan erbjudas nu, fram till att det finns fler hemtjänstutförare att välja mellan.

Har du ytterligare frågor?

För ytterligare frågor, kontakta John Droguett, socialnämndens ordförande. För verksamhetsfrågor, kontakta Ganimete Kalludra chef för utföraravdelningen och tillförordnad socialchef.

Kontakt

Ganimete Kalludra

Chef för utföraravdelningen och tillförordnad socialchef.

Telefon
08- 587 848 38

E-post
ganimete.kalludra@vallentuna.se

John Droguett

Socialnämndens ordförande

Telefon
070-235 31 35

E-post
john.droguett@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats