Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vallentuna kommun vägleder ukrainare in i arbete

Vallentuna kommun vägleder ukrainare in i arbete

Vallentuna kommun vill leda personer som fattas av massflyktsdirektivet in på arbetsmarknaden. Med finansierade medel från Europeiska socialfonden (ESF) planerar kommunen att vägleda och stötta dem så att steget till arbetsmarknaden eller utbildning blir lättare. Redan nu har projektet gett effekt.

Hur ser svensk arbetsmarknad ut? Vilka sociala koder finns det och vilka skyldigheter och rättigheter har du som anställd? När arbetsmarknadsenheten på Vallentuna kommun stöttar kommuninvånare in i arbete är det bland annat sådana frågor som de informerar om. Genom samarbeten med företag och organisationer anordnar de både anställningar och praktikplatser. Nu vill kommunen, med hjälp av medel från ESF, även vägleda ukrainska flyktingar i kommunen så att det blir lättare för dem att få ett arbete eller att börja studera. 

– För oss är det viktigt att finnas till för alla kommuninvånare i Vallentuna, säger Omar Farah, projektledare för CARE – Ukraina Vägen till arbete.

Skapar inkludering

CARE – Ukraina Vägen till arbete är namnet på projektet som ESF bidrar med pengar till. Målet är att de som i dag omfattas av massflyktsdirektivet ska få möjlighet att lära sig svenska och få arbetslivserfarenhet. Därför vill kommunen nu öka sin samverkan med föreningar, studieförbund och potentiella arbetsgivare för att hjälpa personer från Ukraina att komma ut i arbete och in i det svenska samhället. 

– Att få ett arbete, lära sig svenska eller att gå med i en förening skapar en känsla av tillhörighet. Det vill vi bidra till genom samverkan med andra organisationer, säger Omar Farah.

Börjar med individen

Arbetsmarknadsenheten på Vallentuna kommun arbetar utifrån en metod som heter Supported Employment (SE). Metoden utgår ifrån individens behov och önskemål. Därefter försöker kommunen matcha individens intressen och kompetenser med de arbeten som finns på arbetsmarknaden.

– Varje människa har potential att bidra till samhället. Det vi gör är att hitta rätt insatser för att skapa en långsiktig anställning som håller över tid. Genom vår insats hoppas vi att de personer som har kommit till Vallentuna från Ukraina hittar ett arbete som de trivs med, säger Omar Farah.

Projektet CARE - Ukraina Vägen till arbete, som nyligen startade, har redan skapat arbete för ukrainare.

EU-flagga

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats