Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vi uppmärksammar En vecka fri från våld

Vi uppmärksammar En vecka fri från våld

bild på ögon

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN vars syfte är att uppmärksamma det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld i nära relation. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. I år infaller den i november under vecka 47.

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om att en person nära dig utsätter dig för hot, övergrepp, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse av dina tillhörigheter, hedersrelaterat våld, isolering och kontroll av vad du gör och vem du umgås med.

Socialförvaltningen på Vallentuna kommun kan erbjuda dig hjälp, stöd och skydd på olika sätt. Ett av dem är ATV, Alternativ till våld, ett behandlings- och kompetenscenter som arbetar med våld i nära relationer. Vallentuna kommun samarbetar med ATV Täby.

Nedan kan du läsa mer om ATV och mer som vi kan erbjuda i form av stöd och hjälp. 

Vad är våld?

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats