För dig som är ung och mår dåligt

Den här sidan är till för dig som är ung och mår dåligt. Den är också till för dig som har någon i din närhet som du oroar dig för. Oavsett om det handlar om dig själv eller någon du bryr dig om vill vi se till att du får rätt stöd eller hjälp.

Du är alltid välkommen att höra av dig till barn- och familjeenheten på Vallentuna kommun.

Vår mottagningstelefon bemannas av erfarna socialsekreterare och telefontider är:

måndag - torsdag kl. 9-12 och 13-16

fredag kl. 9-12 och 13-14.

Vår mottagningstelefon når du via kommunens kontaktcenter, tel. 08-587 850 00

Behöver du akut hjälp, ring 112.

Kvällar och helger kan du kontakta socialjouren.

Det kan finnas många olika anledningar till att man som ung inte mår bra. På den här sidan kan du hitta information om vart du kan vända dig för att få stöd eller hjälp med olika problem. Du som är vuxen kan också hitta information om vart du kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Alkohol och droger

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda dig som är ung finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Att dricka för mycket kan leda till att man hamnar i riskfyllda situationer. Det kan till exempel vara en olycka, bråk, misshandel eller att man har sex fast man inte vill. Alkohol kan även göra att man själv gör saker som man inte borde, att man begår brott, skadar sig själv eller någon annan, det kan till och med uppstå livsfarliga situationer.

Alkoholmissbruk innebär att man gång på gång ställer till det för sig, när man har druckit. Alkoholmissbruk är inte samma sak som att vara alkoholberoende, men de hör ihop. Risken för att bli alkoholberoende är större om man dricker ofta eller mycket.

Hit kan du vända dig för hjälp

Maria Ungdom hjälper dig som är barn, ungdom eller ung vuxen och som har problem med alkohol eller andra droger. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och behandlare. I Vallentuna finns en lokal mottagning, Mini-Maria, som är en del av Maria Ungdom. Kontakta en ungdomssjuksköterska genom att ringa: 08-123 475 21 eller besök Maria Ungdoms webbsida för mer information och hjälp. 

Du kan få hjälp och stöd genom att kontakta barn- och familjeenheten. Du når dem genom kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00. Du kan också vända dig till Öppenvården för unga. 

Är du över 18 år och vill ha hjälp eller stöd med missbruk, riskbruk eller beroende kan du vända dig till Beroendecentrum i Vallentuna på telefon: 08-123 470 70. Besök Beroendecentrums webbplats för mer information och andra kontaktvägar. De erbjuder både medicinsk och terapeutisk behandling, både individuellt och i grupp. 

Du kan även chatta annonymt med profesionella behandlare på Öppenvården vuxen, varje vardag 12-14. De erbjuder information och rådgivning om missbruk och/eller psykisk ohälsa.  

Är du orolig för någon i din närhet som du tror eller vet dricker för mycket, har en spelproblematik eller använder droger? Då kan du som anhörig eller närstående kontakta barn- och familjeenheten. Du når dem genom kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00. 

Du kan läsa mer om alkohol och droger på vår sida om missbruk och psykisk ohälsa eller sidan där vi samlat några tips och råd till dig som förälder när det gäller ungdomar och alkohol. 

Psykisk ohälsa

Alla människor kan må dåligt. Att må psykiskt dåligt kan visa sig genom att man känner sig ledsen, ensam, orolig, har sömnsvårigheter, att man ser eller hör saker som ingen annan gör eller mår dåligt en längre tid.

Du kan alltid vända dig till skolsköterska, skolkurator eller en vuxen som du känner dig trygg att prata med om du inte mår bra.

Ibland kan man själv eller en närstående drabbas av allvarliga tillstånd som gör att man måste söka kvalificerad psykiatrisk hjälp, även om behovet inte är akut just i stunden. Det kan röra sig om till exempel depression, en rubbad verklighetsuppfattning på grund av psykos, självmordstankar eller annat.

Hit kan du vända dig för hjälp

Vid behov av akut psykiatrisk hjälp, ring 112. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har öppet dygnet runt. Vardagar 7.30-16.00 kan du som är under 18 ringa: 08-514 524 50 för rådgivning och stöd om psykisk ohälsa. Under kvällar, nätter och helger ring BUP Akutenhet: 08-616 69 00. Fler kontaktvägare och information finns på BUPs webbplats. 

webbplatsen 1177.se finns fler tips kring vart du som ung kan vända dig för att få stöd.

Akutpsykiatri dygnet runt för dig över 18: Psykiatriska akutmottagningen på Sankt Görans sjukhus. Telefonnummer: 08-123 492 00.

Du kan även vända dig till kommunens öppenvård, Öppenvården vuxen som bland annat erbjuder möjlighet att chatta anonymt om psykisk ohälsa varje vardag 12-14.

Du kan också vända dig till Aleris Psykiatri. Vid akuta ärenden ring: 08-128 89 900. Akutnumret är öppet alla dagar i veckan, dygnet runt.  

Dödsfall och sorg

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Du är inte ensam, och det finns flera du kan vända dig till för hjälp med att hantera din sorg eller för att bara ha någon att prata med. 

UMOs webbplats kan du läsa mer om sorg, hur det kan kännas och vad du själv kan göra för att må bättre. 

Hit kan du vända dig för hjälp

Du som barn eller ungdom kan kontakta en ungdomsmottagning, skolsköterska, skolkurator eller en vårdcentral för tröst och stöd i att hantera din sorg. 

Är du förälder kan du få råd och information om barns rektioner vid sorg och kris om någon i familjen dör på landstingets webbplats 1177.se.

Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att man som barn eller ungdom växer i en familj med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att familjen klarar av att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Föräldrar har försörjningsplikt upp till deras barn blir 18 år eller har gått ut gymnasiet.

Hit kan du vända dig för hjälp

Om du som förälder har mycket skulder och inte klarar av att betala dem kan du få råd och hjälp hos Budget och skuldrådgivningen.

Om ni som familj av någon anledning inte har pengar så att ni klarar er kan ni vända er till Försörjningsstöd och ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Stöd vid funktionsvariation

En funktionsvariation kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Barn med funktionsvariationer är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

UMO.se finns information och stöd till dig som är ung och lever med en funktionsvariation. 

Som förälder till barn med funktionsvariation har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Hit kan du vända dig för hjälp

Vallentuna kommun erbjuder olika former av stöd till barn och unga med funktionsvariation.

Socialförvaltningens biståndsbedömare/LSS-handläggare kan ge svar på frågor och fatta beslut om hjälpinsatser för barn och ungdomar som har en funktionsvariation. Du når dem genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefonnummer: 08-587 850 00.

Utsatt för brott

Har du blivit utsatt för hot, våld eller övergrepp kan du behöva någon utmonstående att prata med, och hjälp och stöd kring hur du ska hantera det du varit med om. 

Hit kan du vända dig för hjälp

Är du 13-23 år och har blivit utsatt för brott kan du vända dig till Stödcentrum. Du kan vända dig dit även om händelsen inte är polisanmäld. Stödcentrum har tystnadsplikt, du har rätt att vara anonym och hjälpen är gratis. Telefon: 08-555 572 38. 

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn eller ungdom och behöver någon att rådgöra med kan du kontakta barn- och familjeenheten. Du når dem genom kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00.

Mobbing och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via sociala medier. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Friends webbplats hittar du mer information, råd och tips om mobbning.

BRIS webbplats finns information och hjälp om du blir illa behandlad på nätet. 

Hit kan du vända dig för hjälp

Om du utsätts för mobbning eller kränkande behandling ska du ta kontakt med någon vuxen i din skola. Du kan också prata med någon kamratstödjare, om det finns på din skola. 

Om du är förälder till ett barn som utsätts för mobbning eller kränkande behandling kan du kontakta den som är ansvarig för klassen, fritidshemsverksamheten, elevhälsan eller skolans ledning.

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en utmanande tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Hit kan du vända dig för hjälp

Du som är barn eller ungdom kan själv gå till skolkuratorn eller skolsköterskan om du vill ha någon att prata med.

Du som förälder kan också kontakta skolkuratorn eller skolsköterskan i ditt barns skola. Om det gäller ditt barns skolarbete är det också viktigt att du kontaktar ditt barns lärare.

Vallentuna kommun har två skolsocionomer som arbetar aktivt för att minska skolfrånvaron i kommunen. Om du som förälder önskar stöd gällande skolfrånvaro för ditt barn kan du prata med skolpersonalen på ditt barns skola som har möjlighet att kontakta skolsocionomerna för stöd eller konsultation.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Behöver du akut hjälp? Ring polisen på 112.

Hit kan du vända dig för hjälp

Sexuella övergrepp är ett brott. Om du vill prata med polisen eller göra anmälan, ring 11414. Om du är ung och har blivit utsatt för brott kan du få hjälp och stöd från Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Om du får veta (eller misstänker) att ett barn eller ungdom har blivit utsatt bör du anmäla det till socialtjänsten, som ansvarar för att barnet får det skydd och den hjälp som behövs. Kontakta barn- och familjeenheten. Du når dem genom kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00.

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid. 

Vid en skilsmässa är det inte ovanligt att känna sig ensam med sina känslor. Man kan känna sig ledsen, orolig och arg över att mycket förändras omkring sig. Kanske måste man byta skola eller flytta. Föräldrarna kanske bråkar eller har träffat någon ny partner. 

Hit kan du vända dig för hjälp

Om du är barn eller ungdom och mår dåligt kan du alltid prata med din skolkurator eller skolsköterska. 

Det finns också en stödgrupp, "Skilda världar" för barn 7-12 år. Gruppen leds av familjebehandlare på kommunen.

Om ni som föräldrar vill ha samtal med familjerådgivare kan ni kontakta Familjerådgivningen på telefon: 08-587 856 75. 

Föräldrar som har svårt att komma överens om barnets vårdnad och boende kan få hjälp av Familjerätten med samarbetssamtal. Du når familjerätten genom att ringa till kommunens kontaktcenter, telefonnummer: 08-587 850 00. 

Våld i nära relationer

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara om man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, om någon i familjen tar ens pengar eller om man inte får omtanke och kärlek. Vuxna måste helt enkelt ta hand om sina barn på ett bra sätt. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

På sidan våld och hot kan du läsa mer om vilket stöd och hjälp som går att få inom kommunen. 

Hit kan du vända dig för hjälp

Om du behöver akut hjälp av polis eller ambulans, ring 112.

Dagtid kan du kontakta barn- och familjeenheten. Du når dem genom kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00. På kvällstid och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer: 08-410 200 40.

Om du är under 21 år och har blivit utsatt för brott som till exempel våld och övergrepp kan du få hjälp och stöd från Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Alternativ till våld (ATV) är ett behandlings- och kompetenscenter som arbetar med våld i nära relationer. De erbjuder stöd och behandling till dig som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation. Vallentuna kommun samarbetar med ATV Täby

Du som är mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan kontakta Origo som är ett resurscenter mot hedersrelaterat våld. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis med särskild kompetens på området. Alla insatser från Origo är kostnadsfria. Här hittar du mer information om Origo Stockholms län.

Problem hemma

Alla barn och unga har rätt att växa upp under trygga, goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas.

Som familj kan man ställas inför olika problem och situationer. Det kan vara så att dina föräldrar inte har förmågan att ta hand om dig och ge dig eller dina syskon den kärlek och respekt ni förtjänar, trots att viljan finns där.

1177.se kan du läsa mer om hur en förälder ska vara. 

Hit kan du vända dig

Om något inte känns bra hemma kan det kännas skönt att få prata med någon du känner dig trygg med. Det skulle kunna vara en lärare, tränare, mor- eller farförälder eller annan nära vuxen som kan lyssna och ge dig stöd i din situation.

Du kan också vända dig till skolsköterska, skolkurator eller kommunens barn- och familjeenhet som du når genom kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00.

På Umo.se kan du läsa mer om hur det är när vuxna inte mår bra.

Är du förälder och känner att du har svårt att klara av föräldraskapet kan du vända dig till kommunens barn- och familjeenhet som du når genom kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00.

Via Öppna Förskolan kan du som förälder få råd och stöd i frågor som rör föräldraskap, både genom personliga samtal, temakvällar och föräldrakurser. Läs mer på Öppna förskolans sida. 

Mer information och vilka olika stöd som erbjuds hittar du på samlingssidan för föräldrastöd. 

Orosanmälan

I vårt samhälle finns det barn och unga som far illa. Alla människor har ett ansvar för att uppmärksamma dessa barn så att de och deras familj får hjälp. Genom att våga berätta det du ser kan många barn få en bättre tillvaro.

Misstänker du att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan.   

Här finns samlad information om hur man går tillväga för att göra en orosanmälan

Ung tjej med hörlurar runt halsen

Här hittar du olika verksamheter som erbjuder information och stöd för dig som är ung och mår dåligt

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats