LIKE

  • LIKE kommer att upphöra under läsåret 24/25.

Nu är det sjätte läsåret med LIKE för alla elever i årskurs 2 och 3 i Vallentuna. LIKE står för lek, idrott, kultur ger energi. Tanken är att aktiviteterna ska ge barnen ordentligt med energi, öka rörelseglädjen samt lusten att lära. I LIKE får eleverna prova på många olika aktiviteter och idrotter, och kanske hittar de sin egen "passion", något de vill fortsätta med på fritiden. Varje läsår deltar ungefär 1000 elever i satsningen.

Anmäl din förening idag!

Vi söker nu idrott- och kulturföreningar som vill arbeta med oss för att skapa en hälsosammare framtid för våra barn. Med LIKE får eleverna prova på en mängd olika aktiviteter och idrotter. Kanske hittar de sin "passion" och något att fortsätta med på fritiden hos just er förening!

Mejla oss med rubriksättning "LIKE, ert föreningsnamn" så tar kontaktar vi konktakt med er för vidare dialog:

Anmäl din förening till LIKE

Syfte och målsättning

Målet med satsningen är att ge alla elever förutsättningar till ökad rörelse, dans, idrott och kulturskapande inom ordinarie skoltid. I läroplanen för grundskolan betonas skapande och lek som en viktig del i lärandet. Det finns en mängd rapporter och studier som pekar på att rörelse och olika aktiviteter är bra för barns hälsa. På Skolverkets hemsida finns översikt över aktuell forskning kring detta.

Ett annat syfte med satsningen är att underlätta för vårdnadshavare genom att eleverna deltar på skoltid och att aktiviteterna är utan kostnad. Satsningen bygger på ett nära samarbete mellan Vallentunas grundskolor, idrottsföreningar och Kulturskolan. 

LIKE är 45 minuter varje skolvecka och eleverna får prova på fyra olika aktiviteter under läsåret. Aktiviteterna varierar mellan klasserna och syftar till allsidig motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen för årskurs 2-3 i flera ämnen, till exempel svenska, bild, musik, idrott och hälsa. De får till exempel vara med på handboll, taekwondo, fotboll, judo, 4H eller rörelse med Korpen. Dessutom leder Vallentuna Kulturskola aktiviteter som dans och musikskapande. LIKE är på elevens egen skola och leds av tränare från idrottsföreningarna eller lärare från Kulturskolan.

Skolpersonal är med och ansvarar för eleverna socialt. Alla som leder en LIKE-aktivitet ska arbeta efter det som gäller i alla skolor – demokrati och trygghet.

Studier:
Forskningsöversikt: Skolverket.se/Forskningsöversikt om fysisk aktivitet och studieresultat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats