LIKE

LIKE är 45 minuter varje skolvecka och eleverna i årskurs 2-3 får prova på fyra olika aktiviteter under läsåret. Aktiviteterna varierar mellan klasserna och syftar till allsidig motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen för årskurs 1-3 i flera ämnen, till exempel svenska, bild, musik, idrott och hälsa. LIKE är på elevens egna skola och leds av tränare från idrottsföreningarna och lärare från kulturskolan. 

Skolpersonal är med och ansvarar för eleverna socialt. Det är ledare från idrottsföreningar i kommunen eller lärare från Kulturskolan som leder LIKE aktiviteterna på skolorna. Alla som ansvarar för en LIKE aktivitet ska arbeta efter demokrati och trygghet.

På varje skola finns en kontaktperson för LIKE. Kontaktpersonerna är länken mellan LIKE-ledarna och skolan. De ansvarar för att skolpersonal finns på plats och ser till att allt praktiskt fungerar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats