LIKE

LIKE är 45 minuter varje skolvecka och eleverna får prova på fyra olika aktiviteter under läsåret. Aktiviteterna varierar mellan klasserna och syftar till allsidig motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen för årskurs 1-3 i flera ämnen, till exempel svenska, bild, idrott och hälsa. LIKE är på elevens egna skola och leds av tränare från idrottsföreningarna, bibliotekarier och lärare från kulturskolan. 

Skolpersonal är med och ansvarar för eleverna socialt. Alla som leder en LIKE-aktivitet är anställda av Vallentuna kommun och ska arbeta efter det som gäller i alla skolor - demokrati och trygghet. Ledarutbildning planeras under läsåret för att ytterligare stärka ledarskapet.

Kontaktperson

På varje skola finns en kontaktperson för LIKE. Kontaktpersonerna är länken mellan LIKE-ledarna och skolan. De ansvarar för att skolpersonal finns på plats och ser till att allt praktiskt fungerar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats