Ansök om ledighet

Enligt skollagen 7 kap 18 § (SFS 2010:800) får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Ansökan ska inkomma senast två veckor före önskad ledighet. För att ledighetsansökan ska kunna handläggas måste vårdnadshavare godkänna den.

Vårdnadshavare ansvarar tillsammans med sitt barn för att förlorade undervisningsmoment tas igen före och/eller efter beviljad ledighet.

För längre ledighet än tio dagar krävs att det finns synnerliga skäl för att ledigheten ska beviljas. Bedömningen görs utifrån bland annat ledighetens längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledighet är för eleven. I de fall ledigheten är så lång att rektor bedömer att den skulle leda till svårigheter att ta igen den förlorade undervisningen kan en ansökan göras om fullgörande av skolplikt på annat sätt.

Självservice

Här kan du ansöka om ledighet via vår e-tjänst eller via blankett. För att logga in i vår e-tjänst behöver du en e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats