Samarbete med Generation Pep

 Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep, som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Vallentuna kommuns samarbete med Generation Pep innebär att vi får ta del av konkreta tips och verktyg samt inspiration från andra verksamheter, organisationer och även privatpersoner. Generation Pep, i sin tur, sprider Vallentuna kommuns goda exempel till andra skolor och verksamheter. Vi byter helt enkelt erfarenheter med varandra.

Från och med höstterminen 2019 omfattar idrotts- och kulturprojektet fler årskurser och det utökas också med temat hälsosamma måltider samt ett samarbete med Generation Pep.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats