Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Idrotts- och kultursatsning / Hälsosamma måltider och samarbete med Generation Pep

Hälsosamma måltider och samarbete med Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep, som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Vallentuna kommuns samarbete med Generation Pep innebär att vi får ta del av konkreta tips och verktyg samt inspiration från andra verksamheter, organisationer och även privatpersoner. Generation Pep, i sin tur, sprider Vallentuna kommuns goda exempel till andra skolor och verksamheter. Vi byter helt enkelt erfarenheter med varandra.

Hälsosamma måltider

Den 9 september 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersätter den tidigare kostpolicyn. Den nya policyn har fokus på arbetet med hälsosamma måltider. Fritidshemmen och skolköken på Kårsta skola, Gustav Vasaskolan, Hagaskolan respektive Lovisedalsskolan deltar i ett pilotprojekt för att tillsammans arbeta fram hur måltidsmiljön kan utvecklas. De kommer också titta på hur neurodesign* kan bidra till att skapa en lugn och trivsam måltid.

Neurodesign är ett tvärvetenskapligt begrepp som kombinerar hjärnforskning och design i syfte att skapa vackra miljöer som också främjar hälsa, prestation och välmående.

Nedan finner du Pep-rapporten för 2020 där även Lovisedalsskolans kökschef, Robert Heribertsson, står omnämnd för sitt goda exempel med kreativa grönsakskurser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats