Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Idrotts- och kultursatsning / Simskola för elever i förskoleklass

Simskola för elever i förskoleklass

Simundervisningen leds av utbildade simlärare på Sports Club. Syftet är att ge eleverna en god vattenvana och att de ska känna sig trygga med att röra sig i vatten. Eleverna får genom undervisningen bra förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Varje elev får simundervisning vid sex tillfällen. Personal från elevens skola är alltid med och undervisningen sker i halvklass. Simundervisningen gäller för förskoleklasserna i både kommunala och fristående skolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats