Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Idrotts- och kultursatsning / Simskola för elever i förskoleklass

Simskola för elever i förskoleklass

Läsåret 2022/2023 kommer alla elever som går i förskoleklass att få gratis simundervisning. Simundervisningen gäller för elever i både kommunala och fristående skolor.

Simundervisningen leds av utbildade simlärare på Sports Club. Syftet är att ge eleverna en god vattenvana och att de ska känna sig trygga med att röra sig i vatten. Eleverna får genom undervisningen bra förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Varje elev får simundervisning vid sex tillfällen. Personal från elevens skola är alltid med och undervisningen sker i halvklass. Simundervisningen gäller för förskoleklasserna i både kommunala och fristående skolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats