Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Skolplikt och skolfrånvaro / Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning är samtliga grund- och grundsärskolor, både kommunala och fristående, skyldiga att rapportera hög frånvaro för de elever som är folkbokförda i kommunen till barn- och ungdomsförvaltningen.

En sådan så kallad skolpliktsanmälan ska göras om frånvaron överstiger 30 % under två månader, detta oavsett orsakerna till frånvaron.

Självservice

Här hittar du riktlinjer för skolpliktsbevakning samt blanketter för anmälan och uppföljning. 

Handläggare skolpliktsbevakning

Jessika Lindkvist

E-post
jessika.lindkvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 39

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats