Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Skolplikt och skolfrånvaro / Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning är samtliga grund- och grundsärskolor, både kommunala och fristående, skyldiga att rapportera hög frånvaro för de elever som är folkbokförda i kommunen till barn- och ungdomsförvaltningen.

En sådan så kallad skolpliktsanmälan ska göras om frånvaron överstiger 30 % under två månader, detta oavsett orsakerna till frånvaron.

Självservice

Här hittar du riktlinjer för skolpliktsbevakning samt blanketter för anmälan och uppföljning. 

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats