Studiedagar 2019/20

Vallentunas kommunala grundskolor har under läsåret 2019/20 två studiedagar som de själva beslutar om. 

Bällstabergsskolan
16 september 2019
18 mars 2020

Gustav Vasaskolan
7 januari 2020 (även fritids stängt)
2 mars 2020 (även fritids stängt)

Hagaskolan
1 oktober 2019
18 mars 2020

Hjälmstaskolan
8 januari 2020
20 maj 2020

Karbyskolan
8 januari 2020
26 mars 2020

Karlbergsskolan
8 januari 2020
20 maj 2020

Kårsta skola
8 januari 2020
29 maj 2020

Lovisedalsskolan
30 september 2019 (fritids öppet)

Olympiaskolan
21 februari 2020

Rosendalsskolan
7 och 8 januari 2020 (skola och fritids stängt)
29 maj 2020  (fritids öppet för anmälda elever)

Särskilda undervisningsgrupper (Atlas och Clavis)
Datum ännu inte bestämt

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats