Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Avancerad matematik för elever i årskurs 9

Avancerad matematik för elever i årskurs 9

Vallentuna kommun erbjuder elever i årskurs 9 att läsa gymnasiets matematikkurs 1c redan i grundskolan. Syftet är att utmana elever med stort intresse och goda kunskaper i matematik. Kursen ges utanför ordinarie timplan under ett läsår, och elever kan examineras för att få betyg. Betyget kan tillgodoräknas på gymnasiet, så eleven inte behöver läsa samma kurs igen, förutsatt att elev erhållit betyg och är nöjd med uppnådd betygsättning. Kursen förbereder eleverna inför slutbetyg i årskurs 9 och kommande gymnasiestudier.

Det finns några platser kvar och vi förlänger svarstiden till den 24 maj. Se dokumentet nedan för mer information och kontaktuppgifter för anmälan.

Kontaktpersoner för respektive skola

Rosendalsskolan

Sofia Perner
E-post: sofia.perner@vallentuna.se

Hagaskolan

Neda Farzaneh
E-post: neda.farzaneh@vallentuna.se

Lovisedalsskolan

Markus Iwerman
E-post: markus.iwerman@vallentuna.se

Karlslundsskolan

Julia Hagman
E-post: julia.hagman@vallentuna.se

Bällstabergsskolan

Rose-Marie Logren
E-post: rose-marie.logren@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats