Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / ExplorEAT- Hur vi lockar barn att äta hållbart med spänning som verktyg

ExplorEAT- Hur vi lockar barn att äta hållbart med spänning som verktyg

Symbol

Fyra kommuner, däribland Vallentuna, är utvalda och kommer vara utvecklingsmiljöer i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem. Med stöd av Livsmedelsverket, Vinnova och flera andra nationella aktörer ska de testa innovativa lösningar för att göra måltiderna hållbara – från bonden till klassrummet och tillbaka igen. Vallentuna har två fokusområden i detta projekt. Upphandling och inköp av hållbara livsmedel, produkter och tjänster och Skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget.

Idag saknas koppling mellan måltiden och pedagogiken. Genom att använda skolmåltiden, köket och måltidsmiljön som pedagogiska verktyg där både kök och pedagoger samarbetar kan barn och unga lära sig om hållbar mat samtidigt som det skapas mer engagemang och kunskap om måltiden och livsmedelssystemet.

På Karbyskolan i Vallentuna är det denna vecka testvecka i projektet ExplorEat som ska bidra till att ta fram underlag till hur vi kan koppla skolmåltiden till det pedagogiska uppdraget. Eleverna får under veckan bland annat testa smakportioner med hållbara råvaror, lära sig mer om de utvalda råvarorna, hur och var den odlas/produceras och vad den ger för klimatavtryck. Eleverna får även besöka Matlabbet där de får gå in i ett mörkt rum med blindtest, stationer för att smaka, känna, lukta och upptäcka råvaror i olika former.

"ExplorEAT" handlar om att uppmuntra eleverna att våga testa, utveckla en smakrikedom och ett självförtroende inför ny mat. Det handlar även om att eleverna på ett lekfullt sätt ska få lära sig mer om en hälsosam kost.

-Vi ser fram emot att arbeta vidare med ExplorEat för att se hur vi kan bidra till att skapa en hållbar och intressant skolmåltid för våra elever, säger Helena Henrikson, Projektledare ExplorEAT

#exploreat #ettnyttrecept

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats