Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Karbyskolan och Kostenheten kopplar ExplorEAT till uppmärksammandet av Samernas nationaldag

Karbyskolan och Kostenheten kopplar ExplorEAT till Samernas nationaldag

Idag är det Samernas nationaldag och det uppmärksammas bland annat på Karbyskolan genom projektet ExplorEAT och Ett nytt recept för skolmåltider.

Temadagen är en del i projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" och är ett samarbete mellan kökspersonalen och Karbyskolans alla pedagoger. Målet med dagen har varit att visa på den samiska kulturens rika innehåll med textilslöjd, hantverk, musik, lassokastning och mat. Genom aktiviteterna ville skolan också visa på respekt för djur, natur och Sveriges minoritetsfolk, allt kopplat till skolans uppdrag och läroplan.

En mängd ämnen är involverade i temadagen och lärarna pekar på att det blir ett levande sätt att undervisa när teori och praktik vävs samman. Utomhus på skolgården lagades renskav på stora muurikkor och serverades med potatismos och tunnbröd. Inomhus fick eleverna gå i den spännande labyrinten "ExplorEAT" för att med alla sina sinnen uppleva mat och kultur.

Under varje ExplorEAT- aktivitet finns en hemlig råvara med. Den hemliga råvaran denna gång var Messmör och eleverna fick känna, lukta på getost och som sista station i labyrinten fick de smaka på messmör i ett blindtest. I labyrinten fanns även en station med hantverk, vävar, tavlor att titta på och ett renskinn att känna på. 

- Det var en härlig stämning på skolan och både elever och personal var nöjda med upplägget och allas engagemang, säger Helena Henrikson, projektledare ExplorEAT.

ExplorEAT och Samernas nationaldag

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassens och fritidshemmens verksamhet är ett av målen att varje elev efter genomgången grundskola ska ha fått "kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia" (Lgr11, avsnitt 2.2). Här ingår urfolket samerna. Genom att använda skolmåltiden, köket och måltidsmiljön som pedagogiska verktyg där både kök och pedagoger samarbetar kan barn och unga lära sig om hållbar mat samtidigt som det skapas mer engagemang och kunskap om måltiden och livsmedelssystemet. "ExplorEAT" handlar om att uppmuntra eleverna att våga testa, utveckla en smakrikedom och ett självförtroende inför ny mat.

Det handlar även om att eleverna på ett lekfullt sätt ska få lära sig mer om en hälsosam kost. Detta samarbete som sker på Karbyskolan är en viktig utveckling för skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget i skolorna. Förhoppningsvis väcker detta intresse för metoden ExplorEAT hos fler skolor.

- Genom att använda skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg kan eleverna praktiskt möta nya smaker och lära om andra matkulturer, säger kostchef Charlotte Müntzing

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats