Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vittraskolan i Vallentuna inviger nya lokaler och upprustad skolgård!

Vittraskolan i Vallentuna inviger nya lokaler och upprustad skolgård!

Vallentuna som skolkommun

I Vallentuna kommun samarbetar vi mellan skolor och över kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål – ett livslångt och utvecklande lärande för våra barn och unga. Barn- och ungdomsförvaltningen, tillsammans med kultur- och fritidsverksamheter, socialtjänster och näringsliv, arbetar för att få trygga elever med god fysisk och psykisk hälsa – genom hälsosam kost, rörelse och kreativ stimulans. Detta ser vi i forskning är förutsättningarna för alla barns utveckling på resan att nå sin fulla potential. Vårt mål är att erbjuda ett tillgängligt lärande där alla elever lär efter sina förutsättningar. I våra skolor har vi många välutbildade medarbetare som är måna om att eleverna ska nå så goda resultat som möjligt.

Träslöjdssal

Vittra Vallentuna är en fristående förskola och grundskola i Vallentuna. De växte ur sina befintliga lokaler och behövde större och bättre lokaler för sina specialsalar. Tillsammans har Hemsö och Vittra tagit fram en ny byggnad med moderna lokaler för hemkunskap, musik och slöjd. Det har även byggts till två omklädningsrum för att möjliggöra att ha utomhusidrott i närområdet och på skolgården. I samband med tillbyggnaden har skolgården fått sig ett lyft med ny utrustning och en återbrukad konstgräsplan.

Två kvinnor

- Tack vare det nybyggda skolhuset kan vi flytta ut de praktiskestetiska ämnena till välutrustade salar för musik, hemkunskap, trä/metall och textil och på så vis får vi även fler klassrum inne i skolbyggnaden för undervisning i våra kärnämnen, säger Elin Möller, Rektor för Vittraskolan. 

Parisa står på en scen och håller ett tal

- Vallentunas skolor fokuserar på att skapa en trygg och trivsam lärmiljö för våra elever. En inomhus-och utomhusmiljö som skapar goda förutsättning för inlärning och välmående för både elever och personal. Vittras nya lokaler och den upprustade skolgården visar exempel på en skola i kommunen med hög kvalitet som utgår från elevens bästa, säger Parisa Liljestrand, Kommunstyrelseordförande Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats