Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Idrotts- och kultursatsning

Idrotts- och kultursatsning

Sedan läsåret 2018/2019 pågår en idrotts-och kultursatsning i Vallentunas grundskolor, den startade med ett pilotprojekt i årskurs 2 och 7. Syftet är att ge elever mer rörelse, idrott och kultur inom den ordinarie skoldagen. Projektet är ett samarbete mellan Vallentunas grundskolor, både fristående och kommunala, idrottsföreningar, kulturskolan och biblioteket. Nu fortsätter satsningen och kommer att byggas ut till fler årskurser under läsåret 2019/2020.

För eleverna i årskurs 2 och 3 heter satsningen LIKE, Lek, Idrott, Kultur (ger) Energi. Eleverna får prova på olika idrotter, dans och kulturaktiviteter för att öka rörelseglädjen och lusten att lära. Syftet är också att de ska stimuleras till att fortsätta på sin fritid och hitta sitt eget intresse och passion.

Eleverna i årskurs 7 och 8 deltar i Akademier. Eleverna i årskurs 7 har fått välja mellan 13 olika Akademier, exempelvis dans, ishockey, träning med Korpen, tennis, handboll, musik eller skrivarcirkel. Eleverna i årskurs 8 kommer att få göra motsvarande val till vårterminen 2020. Både Akademierna och LIKE leds av tränare och ledare från de olika idrottsföreningarna, lärare från Kulturskolan eller bibliotekarier, dessa är anställda centralt av barn-och ungdomsförvaltningen.

Det finns en mängd rapporter och studier som pekar på att rörelse och olika aktiviteter är bra för barns hälsa och välbefinnande. På Skolverkets webbplats finns aktuell forskning inom området.

Barn som klättrar på en sten i skogen

Foto: Ninnie Schröder

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats