Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen är kulturnämndens förvaltning och består av biblioteket, kulturenheten, kulturskolan samt administration. 

Biblioteksavdelningen ansvarar för bibliotekens drift.

Kulturavdelningen har uppgifter inom kulturminnesvården, konstområdet, arrangerar program och utställningar samt informerar om kulturverksamheten i kommunen. En stor del av verksamheten sker i samarbete med föreningar och grupper.

Kulturskolan har kurser i musik, dans, drama/teater, musikal samt bild och form.

Förvaltningschef är Henrik Thureson.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats