Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningens verksamhet är mångfacetterad och vänder sig till alla i kommunen. Under parollen "en meningsfull fritid för kommunens invånare" sköter vi bland annat idrottsplatser, fritidsgårdar, ishallar, motionsspår, gymnastiksalar, utegym och skatehall. Vi ser ungdomar som kommunens starkaste tillgång och på olika sätt samverkar vi kring att föra in ungdomsperspektivet i kommunens verksamheter. 

Kommunens rika föreningsliv är en viktig resurs för ett levande Vallentuna och vi verkar för att kommuninvånarnas fritid utvecklas genom och tillsammans med våra föreningar.

Petri Peltonen är förvaltningschef.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats