Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningens verksamhet är mångfacetterad och vänder sig till alla i kommunen. Under parollen "en meningsfull fritid för kommunens invånare" sköter vi bland annat idrottsplatser, fritidsgårdar, ishallar, motionsspår, gymnastiksalar och utegym. Vi ser ungdomar som kommunens starkaste tillgång och på olika sätt samverkar vi kring att föra in ungdomsperspektivet i kommunens verksamheter. 

Kommunens rika föreningsliv är en viktig resurs för ett levande Vallentuna och vi verkar för att kommuninvånarnas fritid utvecklas genom och tillsammans med våra föreningar.

Petri Peltonen är förvaltningschef.

Du kan alltid vända dig till kommunens Kontaktcenter som gärna hjälper dig att komma fram till rätt person.

Fritidsförvaltningens organisation

Fritidsförvaltningens administration

På fritidsförvaltningen har vi några roller som arbetar med övergripande administration. Det innebär bland annat utredningsarbete, ekonomisk administration och övergripande verksamhetsfrågor för hela förvaltningen. 

Ung Fritid

Ung Fritid driver kommunens mötesplatser för unga och verkar för att ungdomar ska ges möjlighet att i trygg miljö utöva fritidsintressen, samt delta i och skapa olika projekt och event. Fältgruppen arbetar socialt förebyggande mot kommunens ungdomar i samverkan med Polis, socialtjänst, skolor och föräldrar. Chef för Ung Fritid är Torsten Scott.

Idrotts- och friluftsenheten

Idrotts- och friluftsenheten ansvarar för driften av kommunens sport- och fritidsanläggningar samt friluftsområden, som Vallentuna IP, Roslagsleden, Kvarnbadet och delar av Vallentunasjön. Idrotts- och friluftsenheten ansvarar även för kommunens lokalbokning. Chef för idrott- och friluftsenheten är Ola Nilsson.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats