Webbsändning av kommunfullmäktige den 12 november 2018

Här hittar du föredragningslistan med direktlänkar till de olika punkterna och webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 2018. 

Webbsändning

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst
 4. Val av kommunfullmäktiges ordförande
 5. Val av kommunfullmäktiges vice ordförande
 6. Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande
 7. Inlämnande av motioner
 8. Inlämnande av interpellationer
 9. Frågor
 10. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
 11. Val av ordförande för kommunstyrelsen
 12. Val av förste vice ordförande för kommunstyrelsen
 13. Val av andre vice ordförande för kommunstyrelsen
 14. Val av kommunstyrelse
 15. Fastställande av inträdesordning för ersättare inom samma partigrupp i kommunstyrelsen
 16. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i valberedningsnämnden
 17. Val av valberedningsnämnd
 18. Val till förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten
 19. Val till förbundsfullmäktige i Käppalaförbundet
 20. Val till direktionen för Storstockholms brandförsvar
 21. Avskrivning av skuld (KS 2018.177)
 22. Bostadsbyggnadsprognos 2018-2027 (KS 2017.507)
 23. Kommunplan 2019-2021 (KS 2018.159)
 24. Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel (KS 2018.332)
 25. Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten (KS 2018.249)
 26. Höjning av VA-taxa (KS 2018.324)
 27. Hemställan om investeringsmedel för utveckling nya projekt inom fritidsnämnden (KS 2018.244)
 28. Sammanträdesplan 2019 (KS 2018.285)
 29. Omlokalisering av Nova (KS 2018.232)
 30. Revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar (KS 2018.250)
 31. Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten (KS 2018.235)
 32. Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS 2017, kvartal 4 (KS 2017.246)
 33. Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS 2018, kvartal 1 (KS 2018.253)
 34. Upphävande av beslut om riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda (KS 2018.291)
 35. Lokala ordningsföreskrifter, information (KS 2017.356)
 36. Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204)
 37. Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente (KS 2018.357)
 38. Förstudie gång- och cykelväg Vallentuna C- Karby/Brottby (KS 2018.263)
 39. Servicepolicy – bemötande och tillgänglighet (KS 2018.321)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats