Webbsändning av kommunfullmäktige den 11 februari 2019

Här hittar du föredragningslistan och webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2019. 

Webbsändning

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund 2019 (KS 2019.002)
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2019 (KS 2019.001)
 9. Svar på interpellation (S) om barn och ungdomsnämndens budget (KS 2018.392)
 10. Svar på motion (V) om barnkonventionens tillämpning (KS 2018.251)
 11. Svar på motion (S) om fler förskollärare (KS 2017.470)
 12. Svar på motion (S) om inomhushall (KS 2015.504)
 13. Revidering av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun (KS 2018.144)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats