Kommunfullmäktige 2020-03-30

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020. Sändningen finns tillgänglig i formaten TV och radio.

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

  1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
  4. Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
  5. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
  6. Handlingsplan för att tillfälligt stoppa uttag av avgifter för livsmedel och miljötillsyn
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats