Webbsändning av kommunfullmäktige den 11 mars 2019

Här hittar du föredragningslistan och webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2019. 

Webbsändning

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund 2019 (KS 2019.002)
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2019 (KS 2019.001)
 9. Revidering av POSOM-plan (KS 2018.188)
 10. Taxor Kvarnbadet från och med 2019 (KS 2018.403)
 11. Kursavgift för simskola (KS 2018.404)
 12. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS - kvartal 3 2018 (KS 2018.253)
 13. Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar (KS 2018.417)
 14. Revidering av bestämmelser om ersättning för förtroendevalda (KS 2018.353)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats