Kommunfullmäktige 25 mars 2024

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan för kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (S) om tillgången på läromedel
 10. Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
 11. Revidering av kulturskolans avgifter
 12. Avgifter och viten för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
 13. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun – förbud mot
 14. förtäring av lustgas
 15. Svar på motion (S) om ökat inflytande för invånare
 16. Svar på motion (S) om Var är barnen
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats