Kommunfullmäktige 22 januari 2024

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari 2024. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (MP) om skolbibliotek
 10. Svar på interpellation (V) om kontroll och uppföljning av hyrda fastigheter
 11. Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet etapp 2
 12. Antagande fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort
 13. Gemensam familjerätt med Upplands Väsby och Sollentuna kommun – anslutning till avtalssamverkan
 14. Avveckling av strategi för internationalisering
 15. Svar på motion (S) om avgiftsfritt trygghetslarm
 16. Svar på motion (MP) om verkstad för reparation och återbruk
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats