Kommunfullmäktige 18 januari 2021

Här hittar du webbsändningen och föredragninslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari 2021. Sändningen finns tillgänglig i formaten TV och radio.

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2021
 9. Val av vice ordförande för Valberedningsnämnden för denna mandatperiod
 10. Svar på interpellation (S) om skolbibliotek
 11. Svar på interpellation (S) om ofrivillig ensamhet hos äldre
 12. Svar på interpellation (MP) om miljöbrott
 13. Svar på interpellation (MP) om matavfall
 14. Strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun
 15. Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 16. Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
 17. Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 18. Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats