Kommunfullmäktige 7 september 2020

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2020. Sändningen finns tillgänglig i formaten TV och radio.

För närvarande har vi tekniska problem med webbsändningen som innebär att ljud och bild inte är i synk. Vi arbetar med att lösa problemet. 

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Avsägelser och fyllnadsval 2020
 8. Val av vice ordförande till Valberedningsnämnden
 9. Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
 10. Resultatöverföring från 2019 års bokslut
 11. Ny kart- och mättaxa
 12. Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl. Antagande
 13. Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall
 14. Upphävande av beslut om F-9 inriktning
 15. Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna
 16. Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd
 17. Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 18. Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats