Webbsändning av kommunfullmäktige den 14 januari 2019

Här hittar du föredragningslistan och webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 januari 2019.

Webbsändning

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund 2019
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2019
 9. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
 10. Strategi för demokratiutveckling 2019-2021 (KS 2018.042)
 11. Kvalitetsstrategi (KS 2018.351)
 12. Digitaliseringsstrategi (KS 2018.327)
 13. Krisledningsplan Vallentuna Kommun – 2019-2022 (KS 2018.344)
 14. Detaljplan för Lindholmen – Uppsäter – Antagande (KS 2016.281)
 15. Avfallsföreskrifter för Vallentuna Kommun (KS 2017.027)

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats