Kommunfullmäktige 12 juni 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan för kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023. Sändningen kommer att börja kl. 17.00. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Val av nämndemän till Attunda tingsrätt mandatperioden 2024-2027 
 10. Svar på interpellation (V) om kommunens budget
 11. Svar på interpellation (V) om Vallentuna kommuns Vision 
 12. Bostadsbyggnadsprognos 2023-2032
 13. Kommunplan 2024-2026
 14. Resultatöverföring från 2022 års bokslut
 15. Revidering av bolagshandlingar Roslagsvatten AB samt Vallentunavatten AB 
 16. Exploateringsavtal kopplat till detaljplanen för Mörby Backe
 17. Detaljplan för Mörby backe – beslut om antagande
 18. Revidering av servicepolicy
 19. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 20. Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Vallentuna kommun
 21. Upphävning av styrdokument
 22. Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2024
 23. Svar på motion (S) om 16 days of activism
 24. Svar på motion (MP) om en färdplan klimatneutralitet
 25. Svar på motion (MP) om att upprätta en koldioxidbudget
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats