Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Så kan du som förälder och nära vuxen vara med och förebygga våld

Så kan du som förälder och nära vuxen vara med och förebygga våld

Är du förälder, morförälder, farförälder, lärare, ledare eller en nära vuxen till ett barn? Vi kan alla vara med och bidra till att förebygga våld genom att lära våra barn rätt och fel och hur ett respektfullt beteende ser ut. Det är ok att vara arg, ledsen och besviken men aldrig ok att slåss eller säga dumma saker.

Vi bad en av våra skolsköterskor att dela några tips på hur man kan vara en bra förebild och passade på att ta reda på hur en av kommunens skolor arbetar med att sprida kunskap om hur våld kan förebyggas.

Fyra viktiga påminnelser till dig som förälder och nära vuxen

Ida är en av kommunens skolsköterskor som genom sitt arbete är med och sprider kunskap om människors lika värde och rättigheter. Här kommer hennes medskick till dig som är förälder eller nära vuxen:

Våga säg ifrån!

Allt börjar med oss vuxna. För att kunna lära barnen hur de är bra kompisar och medmänniskor så måste vi också våga vara det. Vi måste våga ta den jobbiga stämningen som blir när vi visar att vi inte accepterar kränkningar i form av ord/blickar/våld i till exempel personalrummet, i kön på affären, på fotbollsplanen, på nätet (i exempelvis sociala medier) och så vidare.

Uppmärksamma allas lika värde!

Vi måste regelbundet prata med våra barn om människors lika värde och visa dem att hur vi agerar mot andra, och vad vi säger om andra gör skillnad. Att vi alla kan göra fel och att det då är viktigt att säga förlåt.

Låt känslorna få komma fram!

Vi måste även våga prata om, visa och benämna våra känslor.

Lev som du lär!

Vi på skolan kan ha hur många lektioner som helst i medmänsklighet, kompisrelationer, våldsprevention, bra och dåliga hemligheter och så vidare, men om inte var och en av oss (föräldrar, far- och morföräldrar, syskon, moster, faster, farbror, morbror...) dagligen förmedlar en acceptans för olikheter och bidrar till att skapa en gemenskap där alla känner sig inkluderade så kommer vi aldrig komma åt våldet. Ju fler som kontinuerligt visar att våld inte är okej desto snabbare förebygger vi det. 

Så arbetar Karlslundsskolan med att förebygga våld

Karlslundsskolan är en av de skolor inom kommunen som arbetar för att sprida kunskap kring hur våld kan förebyggas. På Karlslundsskolan har kurator och skolsköterskor ett nära samarbete. Utifrån ett gemensamt årshjul besöker de varje läsår alla klasser, från F-9, för att utifrån ålder och mognad ta upp ämnen inom våldsprevention; från bland annat "Stopp! Min kropp!" för de yngre eleverna till våldspyramid och samtyckeslag för de äldre. Besöken sker på ämneslektioner, och den lärare som är ordinarie för klassen sitter med som åhörare för att höra samma sak som eleverna och därigenom kunna fånga upp eleverna i efterhand vid behov.

Målet med de våldspreventiva lektionerna är att öka elevernas kunskaper om vad våld och normkritik innebär och därigenom minska våldshandlingar. Det ökar även elevernas förmåga att reflektera över och ifrågasätta normer och inrotade mönster och ger dem verktyg att säga stopp och nej till våld och orättvisor i ett tidigt skede.

"När vi varit ute i klass och haft lektioner lär vi känna eleverna bättre, och de får ett ansikte på vilka vi i elevhälsan är och vad vi kan hjälpa till med. Fler elever som är i behov av enskilda samtal och stöd hittar till oss efter lektionerna, och vi når samtidigt ut till hela klasser med kunskap och svar på frågor som många tidigare sökt enskilda samtal för hos oss." menar kurator och skolsköterskor på Karlslundsskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats