Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Våld i nära relation uppmärksammades på torget i Vallentuna

Våld i nära relation uppmärksammades på torget i Vallentuna

Under lördagen den 28 augusti uppmärksammade Vallentuna kommun tillsammans med kvinnojouren och polisen i Södra Roslagen våld i nära relation på torget i Vallentuna centrum.

Gruppbild

– Våld i nära relationer är ett högprioriterat område eftersom vi vet att mörkertalet är betydande, menar David Gyllenstråle, socialchef på Vallentuna kommun. Det här är en problematik som finns överallt i samhället och som påverkar alla, från de minsta barnen till de äldsta människorna. Därför fortsätter Vallentuna sina satsningar inom området där breda informationskampanjer liksom samarbete med polis och föreningar är en central del i att nå ut till alla behövande.

Den 1 juli i år inledde Vallentuna kommun ett fördjupat samarbete med kvinnojouren för att öka stödet till våldsutsatta i nära relation. Informationskampanjen som genomfördes under lördagen är en del av det gemensamma arbetet för att öka kunskapen om våld i nära relation bland kommunens invånare och att få fler att söka hjälp. Under hösten kommer arbetet med att sprida information om ämnet att fortsätta, bland annat under "En vecka fri från våld" i november.

Om våld i nära relationer

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om att en person i din närhet utsätter dig för hot, övergrepp, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse av dina tillhörigheter, hedersrelaterat våld, isolering och kontroll av vad du gör och vem du umgås med. Är du orolig för dig själv eller någon annan kan du vända dig till Vallentuna kommun.

Så här kan du få hjälp:

  • Du kan ringa till kommunens växel 08-587 850 00 och be om att få prata med en socialsekreterare, vardagar 8-16.
  • För frågor som gäller barn och unga går det bra att ringa till barn- och familjeenheten på: 08-587 854 09.
  • Du kan chatta anonymt med Öppenvården helgfria vardagar kl. 12–14: vallentuna.se/oppenvarden-vuxen
  • vallentuna.se/vald hittar du mer information
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats