Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Samverkan ska minska antalet våldsutsatta i nära relation

Samverkan ska minska antalet våldsutsatta i nära relation

Vallentuna kommun inleder ett samarbete med kvinnojouren i Vallentuna för att öka stödet till våldsutsatta i nära relation, med målet att minska antalet våldsutsatta i kommunen. Det stod klart efter socialnämndens beslut på tisdagen.

Vallentuna kommun vill att kunskapen om våld i nära relation ska öka bland kommunens invånare, samtidigt som man vill hjälpa de vuxna och barn som i dag utsätts för våld i sin vardag. Därför har kommunen valt att starta en samverkan med kvinnojouren i Vallentuna.

– Det känns väldigt bra att kommunen och föreningslivet tillsammans arbetar för att stötta de kommuninvånare som i dag lever med psykiskt eller fysiskt våld i hemmet. Vi tror att samarbetet kommer leda till att fler får hjälp fortare och att kunskapen om våld i nära relationer ökar. Det största målet är att vi ska kunna minska antalet våldsutsatta individer i kommunen och i det arbetet är kvinno- och flickjourers kunskap och erfarenhet ovärderliga, säger Jessica Johnson, ordförande i socialutskottet.

I Sverige utsätts var fjärde kvinna och nästan var femte man för våld i nära relation någon gång under sin livstid. Under förra året var det även fler än tidigare som sökte kontakt hos kommunen för att få stöd i våld i nära relation. Det fick Vallentuna kommun att reagera.

– Vi började få många samtal, och det bidrog till att våra medarbetare fick stärkt kompetens inom området våld i nära relation. Vi startade samtidigt upp en anonym chatt via Öppenvården och vi deltog i en större kampanj för att visa att man kunde vända sig till oss. Men det kändes inte tillräckligt för att nå fram till de som verkligen behöver stöd. Genom att inleda ett samarbete med kvinnojouren i Vallentuna tror vi att vårt arbete gör större nytta, att vårt stöd får spela en större roll, säger David Gyllenstråle, socialchef på Vallentuna kommun.

Kvinnojouren i Vallentuna ser fram emot ett fördjupat samarbete med kommunen.

– Det här kommer att gagna kvinnor och barn som på något sätt är utsatta för våld. Genom ett samarbete har vi mycket större möjlighet att hjälpa och vägleda kvinnorna på bästa sätt, säger Anne-Marie Krafft Karlsson, ordförande för Kvinnojouren i Vallentuna.

Samarbetet, som är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), innebär flera gemensamma mål som kommunen och kvinnojouren tillsammans ska uppfylla. Kvinnojouren i Vallentuna får samtidigt ett stärkt stöd på 50 000 kronor per år för att kunna genomföra sin del av samarbetet. Om kvinnojouren också startar upp sin tjejjour kan de få stöd på 25 000 kronor ytterligare per år.

Överenskommelsen innebär att

  • fler utsatta kvinnor och barn ska få hjälp, stöd och skydd.
  • stödet och skyddet till Vallentuna kommuns tjejer förbättras.
  • Vallentuna kommuns invånare ska få ökad kunskap om våld i nära relation.
  • gemensamt ta fram och utveckla nya kvalitativa insatser för målgruppen.

Samarbetet påbörjas den 1 juli 2021 och pågår fram till och med den 30 juni 2023. Efter det förlängs samarbetet med två år i taget, tills vidare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats