Studiedagar 2023/24

Vallentunas kommunala grundskolor har under läsåret 2023/24 två studiedagar som de själva beslutar om.

Bällstabergsskolan
2 oktober 2023

8 januari 2024

Gustav Vasaskolan
9 januari 2024

4 mars 2024

Hagaskolan
9 januari 2024

8 april 2024

Karbyskolan
9 januari 2024

4 mars 2024

Karlslundsskolan
9 januari 2024

8 maj 2024

Kårsta skola
9 januari 2024

8 april 2024

18 juni 2024

Lovisedalsskolan
2 oktober 2023

9 januari 2024

Olympiaskolan
9 januari 2024

Rosendalsskolan
9 januari 2024

13 maj 2024

För tider för planeringsdagar på fritidshemmen hänvisar vi till respektive skola.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats