Studiedagar 2021/22

Vallentunas kommunala grundskolor har under läsåret 2021/22 två studiedagar som de själva beslutar om. 

Bällstabergsskolan
6 oktober 2021
16 mars 2022

Gustav Vasaskolan
11 januari 2022
En dag ej ännu bestämd

Hagaskolan
11 januari 2022
19 april 2022

Karbyskolan
Ej bestämt ännu

Karlslundsskolan
11 januari 2022
2 maj 2022

Kårsta skola
11 januari 2022
En dag ej ännu bestämd

Lovisedalsskolan
6 oktober 2021
16 mars 2022 

Olympiaskolan
11 januari 2022
En dag ej ännu bestämd

Rosendalsskolan
11 januari 2022
9 maj 2022

Särskilda undervisningsgrupper (Atlas och Clavis)
11 januari 2022
2 maj 2022

För tider för planeringsdagar på fritidshemmen hänvisar vi till respektive skola.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats