Studiedagar 2022/23

Vallentunas kommunala grundskolor har under läsåret 2022/23 två studiedagar som de själva beslutar om. 

Bällstabergsskolan
31 oktober 2022
2 maj 2023

Gustav Vasaskolan
10 januari 2023
6 mars 2023

Hagaskolan
10 januari 2023
17 april 2023

Karbyskolan
10 januari 2023
6 mars 2023

Karlslundsskolan
10 januari 2023
2 maj 2023

Kårsta skola
10 januari 2023
17 april 2023

Lovisedalsskolan
5 oktober 2023
15 mars 2023 

Olympiaskolan
10 januari 2023
17 april 2023

Rosendalsskolan
10 januari 2023
22 maj 2023

För tider för planeringsdagar på fritidshemmen hänvisar vi till respektive skola.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats