Ansök om skolskjuts

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2019/20. Även om ditt barn redan har rätt till skolskjuts behöver du göra en ny ansökan inför kommande läsår. Ditt barn behöver även vara folkbokförd i Vallentuna kommun. Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan digitalt. Länk till både e-tjänst och blankett finns på vår webbplats, www.vallentuna.se/skolskjuts. Där hittar du även de riktlinjer som gäller för skolskjuts.

Ansökan ska vara barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda senast den 31 maj för att få besked om beslut innan den 15 juli. Ansöker du senare är ditt barn inte garanterad ett SL-kort till skolstart.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats