Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / En gemensam mötesplats i Karby och Brottby

En gemensam mötesplats i Karby och Brottby

Till sommaren påbörjas ombyggnationen av Karbyskolan. Det gör det möjligt att bjuda in andra kommunala verksamheter i skolans lokaler för en ökad social gemenskap, både för skolans elever och invånarna i området. Utbudet av fritids- och kulturaktiviteter förväntas också öka.

Barn och ungdomar kommer även i fortsättningen att erbjudas Vallentuna kulturskolas rika kursutbud samt en öppen ungdomsverksamhet, tidigare fritidsgården Haket. Det kommer också finnas ett fullt utrustat bibliotek för allmänheten. Även Träffpunkten Karby, för seniorer och daglediga, kommer att finnas i lokalerna.

– Vi ser stora möjligheter med att etablera en gemensam mötesplats i samband med ombyggnation av Karbyskolan. Det ger goda förutsättningar att stärka gemenskapen i området och möta de sociala behoven i alla åldrar, säger Petri Peltonen, fritids- och kulturchef.

Skolans ombyggnation kommer att påbörjas under sommarlovet och vara klar till höstterminens start. Samlokaliseringen i sin helhet förväntas vara klar under våren 2024.

Samlokalisering av Karbyskolan, som i dag har en lokalkapacitet som överskrider verksamhetens behov, är ett gränsöverskridande samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. Projektet avser att skapa förutsättningar för ett bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i området.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats