Främjande av integration

Vallentuna gymnasium har anordnat ett seglingsprojekt för att främja integrationen och minska utanförskapet på skolan. Projektet anordnades tillsammans med Briggen Tre Kronor och med mentor Tomas Westerskär på Vallentuna gymnasium. 

Tjugo elever var med vid varje seglats, de seglade tillsammans med besättningen som visade och instruerade. Det krävdes inga förkunskaper för att följa med och det var helt frivilligt att vara med och dra i tåtarna. Besättningen ombord på båten höll även ett föredrag med koppling till miljö, hållbarhet och vårt sociala ansvar i fråga om Östersjön. 

  • Seglats 1: 13/9 Furusund-Norrtälje 
  • Seglats 2: 17/9 Furusund-Vaxholm 
  • Seglats 3: 19/10 Stavsnäs- Stavsnäs, EK18

Elever från både introduktionsprogrammen, språklig introduktion samt nationella programmen medverkade!

Tanken var att på ett bra sätt få eleverna att integrera med varandra och att hjälpa dem att träffas och umgås. 

Eleverna fick en fantastisk upplevelse ombord trots regnet vid den andra seglatsen.

Du kan läsa mer om båten på Briggen Tre kronors webbplats, www.briggentrekronor.se

Skepp

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats