Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Pep Forum- Arbetar för barn och ungas hälsa

Pep Forum- Arbetar för barn och ungas hälsa

Idag den 10 november 2021 hålls PEP-forum!

En konferens som har som arrangeras av Generation PEP och som har som mål att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Årets Pep Forum kommer att ha ett tydligt fokus på att Sverige ska må bättre. Men hur gör vi det? Och vad kan vi lära oss från de senaste årens pandemi? Och var ligger ansvaret framåt? Hur kan vi som land, kommun och skola vara med och skapa hälsosamma vanor för våra barn och unga?

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Vallentuna kommuns samarbete med Generation Pep innebär att vi får ta del av konkreta tips och verktyg samt inspiration från andra verksamheter, organisationer och även privatpersoner. Generation Pep, i sin tur, sprider Vallentuna kommuns goda exempel till andra skolor och verksamheter. Vi byter helt enkelt erfarenheter med varandra.

Ett exempel på Vallentunas arbete är vår strategi för mer rörelse och kultur i Vallentunas grundskolor, grundsärskola och fritidshem. Denna strategi innebär att kommunen gör insatser för att skapa hälsosamma vanor hos våra barn och unga. Exempelvis erbjuder vi simskola för alla elever i förskoleklass och ett aktivt friluftsliv som ger eleverna tillgång till fler strukturerade rörelseaktiviteter under skoldagen. Den förväntade effekten på lång sikt är att eleverna ska stimuleras till en mer aktiv fritid och att ökad rörelse under skoldagen som leder till förbättrade kunskapsresultat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats