Inköp av kött med ursprung Vallentuna

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 2 oktober 2018 att barn- och ungdomsförvaltningen i möjligaste mån ska köpa in kött med ursprung Vallentuna till kostenhetens måltidsverksamheter.

Bakgrunden är sommarens torka och brist på vatten. Barn- och ungdomsnämnden har utrett hur Vallentuna kommun kan stötta de lokala lantbrukarna som i somras befann sig i en krissituation på grund av torkan. LRF Vallentuna (Lantbrukarnas Riksförbunds lokala avdelning), invånare i Vallentuna kommun samt flera lokala lantbrukare har haft kontakt med kommunen i samma fråga och det har även funnits ett starkt politiskt stöd att skyndsamt utreda frågan. Utredningen visar nu att det finns möjlighet till inköp av lokalt kött inom ramen för kommunens upphandlingsavtal.

”Vi är oerhört glada över att vi nu kommer kunna köpa in lokalproducerat kött och få möjlighet att stötta våra lokala lantbruksföretagare i Vallentuna som vi värnar om", säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

En utvärdering av beslutet att köpa in kött med ursprung Vallentuna kommer att presenteras för barn- och ungdomsnämnden i december 2018.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats