Kemikaliesmart förskola och skola

Kemikalier är en av våra viktigaste miljöfrågor. Vi ska fasa ut farliga ämnen och inte använda kemikalier i onödan. Kommunfullmäktige har därför fastställt en kemikalieplan.

Alla kemikalier är inte skadliga, men en del leder till oönskade effekter på hälsa och miljö. Farliga ämnen finns inbakade i material och produkter, bland annat i olika plaster. Barn och skolungdomar är extra känsliga för kemikaliers skadeverkningar eftersom de växer och utvecklas. Som en del i att Vallentuna kommun prioriterar miljö och hållbar utveckling så vill vi nu satsa på åtgärder för en kemikaliesmart skola och förskola.

Farliga kemikalier ska minska och miljöanpassade inköp ska öka. Det är två av kommunens miljömål. Kemikalieplanen fokuserar på den kommunala verksamheten och att minska vår miljöpåverkan. Kommunens olika verksamheter ska minska användningen och utsläppen av kemikalier, samt fasa ut farliga ämnen.

Kemikalieplanen innehåller åtgärder inom sex områden. Vallentuna kommun ska:

  1. Ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp,
  2. Hantera kemikalier klokt,
  3. Satsa på kemikaliesmart förskola och skola,
  4. Bygga och renovera kemikaliesnålt,
  5. Hantera avfall och farligt avfall korrekt, samt
  6. Följa upp och utvärdera kemikaliearbetet.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats