Ledighet och frånvaro i SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Om ditt barn till exempel är sjuk eller ska gå till tandläkaren måste du anmäla frånvaron i SchoolSoft. Det gör du genom att gå in på Frånvaroanmälan och Anmäl frånvaro. Du behöver inte ange anledning. 

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara planerat ledig från skolan, till exempel vid studentuppvaktning av syskon, måste du ansöka om ledighet i SchoolSoft. Det gör du genom att gå in på Ledighetsansökan. Orsaken till ledigheten måste anges.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats